Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Förvaltningar

Medarbetarna på kommunens förvaltningar arbetar utifrån politikernas beslut. Förvaltningarna är, liksom nämnderna, uppdelade i olika verksamhetsområden.

På förvaltningarna jobbar kommunens anställda. Ibland kallas de tjänstepersoner. De handlägger ärenden, verkställer nämndens beslut och driver den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna kan till exempel handla om att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att ta hand om äldre.

Alla våra medarbetare är experter inom sitt område. De ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs. De hjälper politikerna att ta fram information och underlag inför politiska beslut. Varje förvaltning har en politisk nämnd eller styrelse över sig i organisationen.

Karlstads kommun har cirka 7 500 anställda fördelade på nio förvaltningar.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?