Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen utför det arbete som politikerna i vård- och omsorgsnämnden fattat beslut om. Det kan till exempel handla om aktiviteter och utveckling av kommunens vård och omsorg.

Kontakt

Förvaltningsledningskontoret

Besöksadress: Järnvägsgatan 4, 652 25 Karlstad

E-post: vardochomsorgsforvaltningen@karlstad.se

Biståndskontoret

Besöksadress: Norra Klaragatan 18, 653 40 Karlstad

Ansvarsområden

Vi handlägger ärenden och verkställer vård- och omsorgsnämndens beslut samt driver den dagliga verksamheten. Förvaltningen ansvarar för kommunens:

  • Hälso- och sjukvård
  • Hemtjänst
  • Vårdboende
  • Trygghetsboende
  • Funktionsstöd
  • Biståndskontoret

En del av förvaltningens verksamhet sköts av privata utförare.

Ansvarig nämnd

Antal anställda

Vård- och omsorgsförvaltningen har cirka 2 000 anställda.

Förvaltningschef

Gunilla Öberg, vård- och omsorgsdirektör.

Service- och värdighetsgarantier

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar utifrån fem servicegarantier och åtta värdighetsgarantier. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och på lika villkor för alla. Garantierna visar vad du kan förvänta dig av oss från första kontakten tills att du är vår omsorgstagare.

Sidan uppdaterad: 2024-01-05

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida