Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen arbetar med både myndighetsutövning och med att aktivt sprida kunskap om miljö- och livsstilsfrågor som ska leda till en bättre miljö.

Kontakt

Besöksadress: Gustaf Lovéns gata 30, 652 26 Karlstad

E-post: miljoforvaltningen@karlstad.se

Ansvarsområden

I förvaltningens uppdrag ingår bland annat att:

  • arbeta med frågor inom miljö, klimat, transport och hållbara livsstilar
  • ansvara för satsningen Klimatneutrala Karlstad 2030
  • utreda störningar i bostadsmiljö, som exempelvis bullernivå
  • göra tillsyn av enskilda avlopp och kontrollera miljön i skolor och fastigheter
  • göra tillsyn av miljöfarliga verksamheter, kemikalietillsyn, undersökning av förorenad mark och tillsyn efter olyckor och spill
  • övervaka luft- och vattenkvalitet.

Ansvarig nämnd

Miljönämnden

Antal anställda

Cirka 45.

Förvaltningschef

Helena Berg, miljödirektör

Organisation

Avdelningen för miljöstrategi

Mia Marklund, avdelningschef.

Avdelningen för livsmedelskontroll

Britt Carlsson, avdelningschef.

Avdelningen för miljötillsyn

Lotta Bertilsson Gunnarsson, avdelningschef.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida