Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen utför det arbete som politikerna i Stadsbyggnadsnämnden fattat beslut om. Det kan handla om bygglov, detaljplaner och lantmäteri.

Kontakt

Besöksadress: Gustaf Lovéns gata 30, 652 26 Karlstad

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Ansvarsområden

Vi handlägger ärenden, verkställer Stadsbyggnadsnämndens beslut och driver den dagliga verksamheten. Vi kan hjälpa dig med:

  • detaljplaner
  • bygglov
  • trafikplanering
  • lantmäteri
  • kartor
  • geografisk information
  • mätning.

Ansvarig nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Antal anställda

Cirka 60.

Förvaltningschef

Martin Hollertz

Organisation

Stadsbyggnadsförvaltningen är indelad i två avdelningar: Plan- och byggavdelningen och Lantmäteriavdelningen.

Plan- och byggavdelningen

Vi lämnar upplysningar och information om sådant som rör planering och byggande i kommunen. Vi handlägger planer, bygglov och anmälningar med mera. När det behövs sköter vi kontakterna med allmänheten och myndigheter i olika byggfrågor.

Martin Hollertz, stadsbyggnadsdirektör

Marie Eddeborn, plan- och byggchef

Lantmäteriavdelningen

Vi fungerar som den kommunala lantmäterimyndigheten. Vi kan hjälpa till med olika mätningsuppdrag och allt som rör kartmaterial och geografiska informationssystem.

Lars Håkan Bengtsson, chef lantmäteriavdelningen

Sidan uppdaterad: 2024-01-18

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida