Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för en trygg och vacker miljö, sköter kommunens dricksvatten, gator, parker, lekplatser, skogsmark och interna service. Förvaltningen utvecklar infrastruktur, bygger nya skolor och har hand om kommunens naturområden och fastigheter.

Kontakt

Besöksadress: Gustaf Lovéns gata 30, 652 26 Karlstad

E-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se


Ansvarsområden

Förvaltningen stöttar teknik- och fastighetsnämnden i uppdraget att bygga och sköta Karlstad.

I förvaltningens uppdrag ingår bland annat att:

 • Ansvara för kommunens gator, vägar och gång- och cykelvägar.
 • Ansvara för parker, lekplatser och torg.
 • 'Producera och leverera dricksvatten.
 • Bygga, drifta och underhålla VA-systemet.
 • Förvalta och sköta alla kommunens lokaler.
 • Nybyggnation och renovering av kommunala byggnader.
 • Internservice som bland annat städning, transporter, bil- och cykelpooler.
 • Fungera som hamnmyndighet och tillhandahålla gästhamn och båtplatser.

Ansvarig nämnd

Teknik- och fastighetsnämnden

Antal anställda

Cirka 770.

Förvaltningschef

Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör.

Organisation

 

Organisationschema teknik- och fastighetsförvaltningen

Förvaltningen består av sex avdelningar:

 • Avdelningen för offentlig utemiljö
 • Markavdelningen
 • VA-avdelningen
 • Serviceavdelningen
 • Fastighetsavdelningen
 • Staben för de tekniska förvaltningarna

Sidan uppdaterad: 2023-11-28

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida