Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Vi arbetar för att ge alla Karlstadsbor ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud.

Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad
Besöksadress: Västra Torggatan 26

kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se

Ansvarsområden

I förvaltningens uppdrag ingår bland annat att

  • ge alla Karlstadsbor ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud.
  • Stdja föreningslivet.

Ansvarig nämnd

Kultur- och fritidsnämnden.

Antal anställda

Vi är cirka 240 anstälda på kultur- och fritidsförvaltningen.

Förvaltningschef

Kristin Idskog, kultur- ochf ritidsdirektör

Organisation

Kultur- och fritidsförvaltningen består av en stab och tre verksamheter: kultur, idrott och fritid samt mötesplatser.

Organisationsskiss kultur- ch fritidsföreningen

Kultur

Verksamheten ansvarar bland annat för teaterbiografen Arenan, Alsters Herrgård, kommunens kulturella programverksamhet, barn- och ungdomskultur och beslutar om stöd till kultur- och kulturföreningsverksamhet. De handlägger också frågor om inköp av konst och konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet och arbetar praktiskt kring kommunens stora arrangemang med mera.

Även biblioteksverksamheten ingår i verksamheten kultur med stadsbiblioteket och biblioteken i Edsvalla, Kronoparken, Molkom, Skattkärr, Skåre, Vålberg, Våxnäs, Väse och Älvsbacka samt Skaparverkstan. Kultur- och fritidsnämnden är kommunens arkivmyndighet och inom verksamheten finns kommunarkivet.

Idrott och fritid

Verksamheten ansvarar för Sundstabadet med upplevelsebad, Sundsta idrottshus och Vålbergs sim- och sporthall samt för drift och underhåll av ett stort antal fotbollsplaner och idrottsplatser, Solstadens sportcenter motionsspår, skidspår, en konstfrusen isarena och en ishall i Vålberg.

Mötesplatser

Inom verksamheten Mötesplatser finns Kronoteket som rymmer bibliotek, fritidsgård och parklek, kommunens övriga fritidsgårdar, parklekar, aktivitetshus, ungdomens hus, Fritidsknuten och Seniorernas hus Även Fröding arena och Fritidsbanken ingår.

Kristin Idskog

Kultur Fritidsdirektör

Stephan Hammar

Verksamhetschef

Idrott och fritid

Jan Johansson

Verksamhetschef

Mötesplatser

Anna Åberg Bucht

Verksamhetschef

Ros-Mari Fältskog

Kommunikationsstrateg

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?