Kultur- och fritidsförvaltningen

Vi arbetar för att ge alla Karlstadsbor ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud.

Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad
Besöksadress: Västra Torggatan 26

kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se

Ansvarsområden

I förvaltningens uppdrag ingår bland annat att:

  • ge alla Karlstadsbor ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud,
  • stödja föreningslivet.

Ansvarig nämnd

Kultur- och fritidsnämnden.

Antal anställda

Vi är cirka 240 anställda på kultur- och fritidsförvaltningen.

Förvaltningschef

Kristin Idskog, kultur- och fritidsdirektör

Organisation

Kultur- och fritidsförvaltningen består av en stab och tre verksamheter: kultur, idrott och fritid samt mötesplatser.

Organisationsskiss kultur- ch fritidsföreningen

Kultur

Verksamheten ansvarar bland annat för teaterbiografen Arenan, Alsters Herrgård, kommunens kulturella programverksamhet, barn- och ungdomskultur och beslutar om stöd till kultur och kulturföreningars verksamhet. De handlägger också frågor om inköp av konst och konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet och arbetar praktiskt kring kommunens stora arrangemang med mera.

Även bibliotekets verksamhet ingår i verksamheten kultur med stadsbiblioteket och biblioteken i Edsvalla, Kronoparken, Molkom, Skattkärr, Skåre, Vålberg, Våxnäs, Väse och Älvsbacka samt Skaparverkstan.

Idrott och fritid

Verksamheten ansvarar för Sundstabadet med upplevelsebad, Sundsta idrottshus och Vålbergs sim- och sporthall samt för drift och underhåll av ett stort antal fotbollsplaner och idrottsplatser, Solstadens sportcenter, idrottsanläggningar, motionsspår, skidspår, en konstfrusen isarena och en ishall i Vålberg.

Mötesplatser

Inom verksamheten Mötesplatser finns Kronoteket som rymmer bibliotek, fritidsgård och parklek, kommunens övriga fritidsgårdar, parklekar, aktivitetshus, ungdomens hus, Fritidsknuten och Seniorernas hus. Även Fröding arena och Fritidsbanken ingår i denna verksamhet.

Kristin Idskog

Kultur Fritidsdirektör

Stephan Hammar

Verksamhetschef

Idrott och fritid

Jan Johansson

Verksamhetschef

Mötesplatser

Anna Åberg Bucht

Verksamhetschef

Jessica Sjöstedt

Kommunikationsstrateg

Taggar för sidan

Kommunens organisation

Sidan uppdaterad: 2024-01-19

26 Februari 2024