Kultur- och fritidsförvaltningen

Vi arbetar för att ge alla Karlstadsbor ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud.

Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad
Besöksadress: Västra Torggatan 26

kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se

Ansvarsområden

I förvaltningens uppdrag ingår bland annat att:

  • ge alla Karlstadsbor ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud,
  • stödja föreningslivet.

Ansvarig nämnd

Kultur- och fritidsnämnden.

Antal anställda

Vi är cirka 240 anställda på kultur- och fritidsförvaltningen.

Förvaltningschef

Kristin Idskog, kultur- och fritidsdirektör

Organisation

Kultur- och fritidsförvaltningen består av en stab och tre verksamheter: kultur, idrott och fritid samt mötesplatser.

Organisationsskiss kultur- ch fritidsföreningen

Kultur

Verksamheten ansvarar bland annat för teaterbiografen Arenan, Alsters Herrgård, kommunens kulturella programverksamhet, barn- och ungdomskultur och beslutar om stöd till kultur och kulturföreningars verksamhet. De handlägger också frågor om inköp av konst och konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet och arbetar praktiskt kring kommunens stora arrangemang med mera.

Även bibliotekets verksamhet ingår i verksamheten kultur med stadsbiblioteket och biblioteken i Edsvalla, Kronoparken, Molkom, Skattkärr, Skåre, Vålberg, Våxnäs, Väse och Älvsbacka samt Skaparverkstan.

Idrott och fritid

Verksamheten ansvarar för Sundstabadet med upplevelsebad, Sundsta idrottshus och Vålbergs sim- och sporthall samt för drift och underhåll av ett stort antal fotbollsplaner och idrottsplatser, Solstadens sportcenter, idrottsanläggningar, motionsspår, skidspår, en konstfrusen isarena och en ishall i Vålberg.

Mötesplatser

Inom verksamheten Mötesplatser finns Kronoteket som rymmer bibliotek, fritidsgård och parklek, kommunens övriga fritidsgårdar, parklekar, aktivitetshus, ungdomens hus, Fritidsknuten och Seniorernas hus. Även Fröding arena och Fritidsbanken ingår i denna verksamhet.

Kristin Idskog

Kultur Fritidsdirektör

Stephan Hammar

Verksamhetschef

Idrott och fritid

Jan Johansson

Verksamhetschef

Mötesplatser

Anna Åberg

Verksamhetschef

Jessica Sjöstedt

Kommunikationsstrateg

Styrande dokument

Taggar för sidan

Kommunens organisation

Sidan uppdaterad: 2024-04-24

18 Juni 2024