Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden styr kultur- och fritidsförvaltningens arbete.

Kontakta nämnden

Uppdrag

Nämnden ansvarar bland annat för

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar också för att på bästa möjliga sätt uppfylla kommuninvånarnas behov av och krav på ett rikt utbud av upplevelser och fritidsaktiviteter. Dels genom att lämpliga lokaler och anläggningar ställs till föreningars förfogande och dels genom föreningsbidrag.

I nämndens uppdrag ingår bland annat att ansvara för:

  • kommunens bibliotek,
  • Alsters herrgård
  • Fritidsgårdar och parklekar,
  • Idrottsanläggningar
  • Motionsspår
  • Bidrag/stöd till föreningsverksamhet.
  • Kommuninvånarnas behov av och krav på ett rikt utbud av upplevelser och fritidsaktiviteter
  • Kommunens kulturella programverksamhet.
  • Bidrag/stöd till kulturverksamhet
  • Frågor om inköp av konst och konstnärlig gestaltning och har tillsammans med stadsbyggnadsnämnden ansvar för byggnader och miljöer av kulturhistoriskt värde.

Ordförande

Robert Halvarsson (MP), ordförande.

Patrik Haasma (M), 1:e vice ordförande

Amanda Green (S), 2:e vice ordförande.

Ledamöter

Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter samt ersättare. Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Nämndens förvaltning

Kultur- och fritidsförvaltningen.

Möteskalender

Här i kalendern hittar du nämndens sammanträdestider.

V. ti on to fr
Filtrera på vecka 22           1 2
Filtrera på vecka 23 3 4 5 6 7 8 9
Filtrera på vecka 24 10 11 12 13 14 15 16
Filtrera på vecka 25 17 18 Filtrera på datum19 20 21 22 23
Filtrera på vecka 26 24 25 26 27 28 29 30

Kallelser och protokoll

Här hittar du handlingar för nämndens möten.

OBS! När du klickar på dokumentlänken laddas filen automatiskt ner till din dator eller mobila enhet. Den öppnas inte.

Sidan uppdaterad: 2024-02-15

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida