Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden styr kultur- och fritidsförvaltningens arbete.

Kontakta nämnden

Uppdrag

Nämnden ansvarar bland annat för

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar också för att på bästa möjliga sätt uppfylla kommuninvånarnas behov av och krav på ett rikt utbud av upplevelser och fritidsaktiviteter. Dels genom att lämpliga lokaler och anläggningar ställs till föreningars förfogande och dels genom föreningsbidrag.

I nämndens uppdrag ingår bland annat att ansvara för:

 • kommunens bibliotek,
 • Alsters herrgård
 • Kommunarkivet
 • fritidsgårdar och parklekar,
 • Idrottsanläggningar
 • Motionsspår
 • Bidrag/stöd till föreningsverksamhet.
 • Kommuninvånarnas behov av och krav på ett rikt utbud av upplevelser och fritidsaktiviteter
 • Kommunens kulturella programverksamhet.
 • Bidrag/stöd till kulturverksamhet
 • Frågor om inköp av konst och konstnärlig gestaltning och har tillsammans med stadsbyggnadsnämnden ansvar för byggnader och miljöer av kulturhistoriskt värde.

Ordförande

Robert Halvarsson (MP), ordförande.

Patrik Haasma (M), 1:e vice ordförande

Amanda Green (S), 2:e vice ordförande.

Ledamöter

Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter samt ersättare. Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Nämndens förvaltning

Kultur- och fritidsförvaltningen.

Möteskalender

Här i kalendern hittar du nämndens sammanträdestider.

V. ti on to fr
Filtrera på vecka 48         1 2 3
Filtrera på vecka 49 4 5 6 7 8 9 10
Filtrera på vecka 50 11 12 Filtrera på datum13 14 15 16 17
Filtrera på vecka 51 18 19 20 21 22 23 24
Filtrera på vecka 52 25 26 27 28 29 30 31

Kallelser och protokoll

Här hittar du handlingar för nämndens möten.

OBS! När du klickar på dokumentlänken laddas filen automatiskt ner till din dator eller mobila enhet. Den öppnas inte.

Beslut i korthet

Just nu finns inga nyheter i detta arkiv

Taggar för sidan

Kommunens organisation

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

5 December 2023