Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för Karlstads kommuns utbildningsverksamheter.

Kontakta nämnden

Fatima Kanu Hedin, nämndsekreterare

Telefon: 054-540 13 11

E-post: fatima.kanu.hedin@karlstad.se

Uppdrag

I nämndens uppdrag ingår bland annat att:

  • styra gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens arbete
  • besluta i ärenden gällande utbildningsverksamhet för gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt yrkeshögskola.

Ordförande

Anders Peterson (C), ordförande

Fredrik Roos (KD), 1:e vice ordförande

Emma Andersson (S), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Nämndens förvaltning

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Möteskalender

Här i kalendern hittar du nämndens sammanträdestider.

V. ti on to fr
22        1 2 3 4
23  5 6 7 8 9 10 11
24  12 13 14 15 16 17 18
25  19 20 21 22 23 24 25
26  26 27 28 29 30    

Kallelser och protokoll

Här hittar du handlingar för nämndens möten:

Beslut i korthet

Just nu finns inga nyheter i detta arkiv

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?