Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för Karlstads kommuns utbildningsverksamheter.

Kontakta nämnden

E-post: gymnasieforvaltningen@karlstad.se

Fatima Kanu Hedin, nämndsekreterare
Telefon: 054-540 13 11
E-post: fatima.kanu.hedin@karlstad.se

Uppdrag

I nämndens uppdrag ingår bland annat att:

  • styra gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens arbete
  • besluta i ärenden gällande utbildningsverksamhet för gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt yrkeshögskola.

Ordförande

Anders Peterson (C), ordförande

Fredrik Roos (KD), 1:e vice ordförande

Liselotte Siivonen (S), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Nämndens förvaltning

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Möteskalender

Här i kalendern hittar du nämndens sammanträdestider.

V. ti on to fr
Filtrera på vecka 35         1 2 3
Filtrera på vecka 36 4 5 6 7 8 9 10
Filtrera på vecka 37 11 12 13 14 15 16 17
Filtrera på vecka 38 18 19 Filtrera på datum20 21 22 23 24
Filtrera på vecka 39 25 26 27 28 29 30  

Kallelser och protokoll

Här hittar du handlingar för nämndens möten.

OBS! När du klickar på dokumentlänken laddas filen automatiskt ner till din dator eller mobila enhet. Den öppnas inte.

Beslut i korthet

Just nu finns inga nyheter i detta arkiv

Sidan uppdaterad: 2023-08-17

Hittade du rätt information på sidan?