Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Miljönämnden

Miljönämnden är kommunens beslutande organ i miljöfrågor. Verksamheten är till stor del reglerad i lagar, som miljöbalken och livsmedelslagen.

Kontaktperson för nämnden

Åsa Hedlund, nämndsekreterare

Telefon: 054-540 68 65

E-post: asa.hedlund@karlstad.se

Uppdrag

I nämndens uppdrag ingår bland annat:

  • allmän miljöövervakning
  • tillsyn enligt miljöbalken (miljöfarliga verksamheter)
  • hälsoskydd, kemiska produkter
  • avfall
  • avlopp
  • tillsyn av livsmedel och dricksvatten.

Nämnden arbetar också med miljöstrategiska frågor för kommunen inom områdena hållbar konsumtion, vatten, transport, energi- och klimat och konsumenträtt. Nämnden fungerar också som remissinstans.

Ordförande

Cecilia Boman Lindström (MP), ordförande

Sara Gunnarsson (L), 1:e vice ordförande

Ferman Brodrej (S), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Nämndens förvaltning

Miljöförvaltningen

Möteskalender

Här i kalendern hittar du nämndens sammanträdestider.

V. ti on to fr
18  1 2 3 4 5 6 7
19  8 9 10 11 12 13 14
20  15 16 17 18 19 20 21
21  22 23 24 25 26 27 28
22  29 30 31        

Kallelser och protokoll

Här hittar du handlingar för nämndens möten:

Beslut i korthet

Just nu finns inga nyheter i detta arkiv

Sidan uppdaterad: 2023-05-22

Hittade du rätt information på sidan?