Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Miljönämnden

Miljönämnden är kommunens beslutande organ i miljöfrågor. Verksamheten är till stor del reglerad i lagar, som miljöbalken och livsmedelslagen.

Kontakta nämnden

E-post: miljoforvaltningen@karlstad.se

Rut Vikner, nämndsekreterare
Telefon: 054-540 68 69
E-post: rut.vikner@karlstad.se

Uppdrag

I nämndens uppdrag ingår bland annat:

  • allmän miljöövervakning
  • tillsyn enligt miljöbalken (miljöfarliga verksamheter)
  • hälsoskydd, kemiska produkter
  • avfall
  • avlopp
  • tillsyn av livsmedel och dricksvatten.

Nämnden arbetar också med miljöstrategiska frågor för kommunen inom områdena hållbar konsumtion, vatten, transport, energi- och klimat och konsumenträtt. Nämnden fungerar också som remissinstans.

Ordförande

Cecilia Boman Lindström (MP), ordförande

Sara Gunnarsson (L), 1:e vice ordförande

Ferman Brodrej (S), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Nämndens förvaltning

Miljöförvaltningen

Möteskalender

Här i kalendern hittar du nämndens sammanträdestider.

V. ti on to fr
Filtrera på vecka 27 1 2 3 4 5 6 7
Filtrera på vecka 28 8 9 10 11 12 13 14
Filtrera på vecka 29 15 16 17 18 19 20 21
Filtrera på vecka 30 22 23 24 25 26 27 28
Filtrera på vecka 31 29 30 31        

Kallelser och protokoll

Här hittar du handlingar för nämndens möten.

OBS! När du klickar på dokumentlänken laddas filen automatiskt ner till din dator eller mobila enhet. Den öppnas inte.

Beslut i korthet

Just nu finns inga nyheter i detta arkiv

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida