Miljönämnden

Miljönämnden är kommunens beslutande organ i miljöfrågor. Verksamheten är till stor del reglerad i lagar, som miljöbalken och livsmedelslagen.

Kontakta nämnden

E-post: miljoforvaltningen@karlstad.se

Rut Vikner, nämndsekreterare
Telefon: 054-540 68 69
E-post: rut.vikner@karlstad.se

Uppdrag

I nämndens uppdrag ingår bland annat:

  • allmän miljöövervakning
  • tillsyn enligt miljöbalken (miljöfarliga verksamheter)
  • hälsoskydd, kemiska produkter
  • avfall
  • avlopp
  • tillsyn av livsmedel och dricksvatten.

Nämnden arbetar också med miljöstrategiska frågor för kommunen inom områdena hållbar konsumtion, vatten, transport, energi- och klimat och konsumenträtt. Nämnden fungerar också som remissinstans.

Ordförande

Cecilia Boman Lindström (MP), ordförande

Sara Gunnarsson (L), 1:e vice ordförande

Ferman Brodrej (S), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Nämndens förvaltning

Miljöförvaltningen

Möteskalender

Här i kalendern hittar du nämndens sammanträdestider.

V. ti on to fr
Filtrera på vecka 48         1 2 3
Filtrera på vecka 49 4 5 6 7 8 9 10
Filtrera på vecka 50 11 12 Filtrera på datum13 14 15 16 17
Filtrera på vecka 51 18 19 20 21 22 23 24
Filtrera på vecka 52 25 26 27 28 29 30 31

Kallelser och protokoll

Här hittar du handlingar för nämndens möten.

OBS! När du klickar på dokumentlänken laddas filen automatiskt ner till din dator eller mobila enhet. Den öppnas inte.

Beslut i korthet

Just nu finns inga nyheter i detta arkiv

Taggar för sidan

Kommunens organisation

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

5 December 2023