Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Drifts- och servicenämnden

Värmlands kommuner ingår i en gemensam drifts- och servicenämnd. Idag samarbetar de främst inom IT-området.

Kontakta nämnden

Erica Sörqvist, koordinator

Telefon: 054-540 71 32

E-post: erika.sorqvist@karlstad.se

Uppdrag

Kommunerna i Värmland ingår i en gemensam drifts- och servicenämnd. Den är en del av Karlstads kommuns organisation. Nämnden ska skapa nya möjligheter för samordning i länet. Med en gemensam nämnd kan kommunerna använda de ekonomiska resurserna på ett mer effektivt sätt. Det innebär att:

  • man får mer för pengarna,
  • kvaliteten i verksamheten ökar,
  • möjligheterna att följa utvecklingen kan bli bättre.

Kommunerna samarbetar främst inom IT-området. Även andra områden kan bli aktuella i framtiden.

Ordförande

Jens Östergren (C), Karlstads kommun, är ordförande. Niklas Wikström (L) är ersättare.

Jens Östergren

Ordförande (C)

Niklas Wikström

Ersättare (L)

Ledamöter

Drifts- och servicenämnden består av två politiker från varje kommun, en ledamot och en ersättare. Välkommen att ta kontakt om du har några frågor!

Nämndens förvaltning

Kommunledningskontoret

Möteskalender

V. ti on to fr
22        1 2 3 4
23  5 6 7 8 9 10 11
24  12 13 14 15 16 17 18
25  19 20 21 22 23 24 25
26  26 27 28 29 30    

Kallelser och protokoll

Här hittar du handlingar för nämndens möten:

Sidan uppdaterad: 2023-05-16

Hittade du rätt information på sidan?