Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret ansvarar för kommunstyrelsen, drifts- & servicenämnden, valnämnden, krisledningsnämnden, omvärldsnämnden samt Karlstads Stadshus AB.

Kontakta kommunledningskontoret

Besöksadress: Tage Erlandergatan 8, 651 84 Karlstad

Telefon: 054-540 00 00

Telefon registrator: 054-540 10 11

E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se

Ansvarsområden

Förvaltningen stöttar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i uppdragen att leda, styra och följa upp den kommunala verksamheten.

I kommunledningsförvaltningens uppdrag ingår bland annat att:

 • bistå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i deras styrnings- och ledningsuppgift.
 • arbeta med utveckling och tillväxt i Karlstad och regionen.
 • ge råd och stöd till kommunens olika förvaltningar och bolag.

Kommunledningskontoret ansvarar för administrationen av:

 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelsen
 • Valnämnden
 • Omvärldsnämnden
 • Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd
 • Drifts- och servicenämnden
 • Karlstads Stadshus AB

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Antal anställda

Cirka 220 anställda.

Förvaltningschef

Kommundirektören heter Ulrika K Jansson. Hon är kommunens högsta chef.

Kommundirektör Ulrika K Jansson

Ulrika K Jansson, kommundirektör

Organisation

Kommundirektör: Ulrika K Jansson

Biträdande kommundirektörer: Mikael Jareke och Carina Strandberg

VD Stadshus: Mikael Jareke

Administration

Ansvarig: Carina Wiberg, administrativ direktör.

 • Avdelningen för administrativ utveckling
 • Avdelningen för ledningsstöd och val
 • Överförmyndaravdelningen

Ekonomi

Ansvarig: Carina Strandberg, ekonomidirektör och biträdande kommundirektör.

 • Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning
 • Inköpsavdelningen
 • Redovisningsavdelningen
 • Stab

HR

Ansvarig: Gunilla Nilsson, HR-direktör.

 • Arbetsgivaravdelningen
 • Avdelningen för strategisk HR
 • Stab

Kommunikation

Ansvarig: Katarina Äleklint, kommunikationsdirektör.

 • Kommunikationsavdelningen
 • Kontaktcenter

Tillväxt

Ansvarig: Ulf Johansson, infrastrukturdirektör.

 • Planeringsavdelningen

Utveckling

Ansvarig: Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör.

 • Avdelningen för digital utveckling och innovation
 • Näringsliv- och turismavdelningen
 • IT-avdelningen
 • Stab

Sidan uppdaterad: 2024-02-29

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida