Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunala förskolor, familjedaghem, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola och kulturskola.

Barn- och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad
Besöksadress: Karolinen, Våxnäsgatan 10

barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Ansvarsområden

Förvaltningen stöttar barn- och ungdomsnämnden.

I förvaltningens uppdrag ingår bland annat att:

  • Se till att barn och elever får så goda kunskaper och förutsättningar som möjligt för att klara framtidens utmaningar.

Vårt mål är att alla barn och elever når de uppsatta målen. Vi arbetar för att alla ska trivas och att det finns en trygg och inspirerande arbetsmiljö att lära och utvecklas i.

Ansvarig nämnd

Barn- och ungdomsnämnden.

Antal anställda

Vi är kommunens största förvaltning med cirka 13 250 barn och elever och drygt 2 400 anställda.

Förvaltningschef

Barn- och ungdomsförvaltningen leds av skoldirektör Maria Kjällström.

Organisation

Barn- och ungdomsförvaltningens organisation är indelad i två olika områden utifrån skolform som leds av varsin utbildningschef samt ett antal avdelningar och enheter som leds av avdelningschefer och enhetschefer. Förskolorna och skolorna leds av rektorer.

På barn- och ungdomsförvaltningen har vi en decentraliserad organisation. Det innebär att våra enheter har ett delegerat ansvar och ett självständigt beslutsutrymme att arbeta inom.

Sammanlagt finns det drygt 50 kommunala förskolor och familjedaghem samt runt 25 kommunala grundskolor.

Organisationsskiss

Klicka för att förstora bilden

Förvaltningens ledningsgrupp

Maria Kjällström

Skoldirektör Barn och Ungdom

Johan Sjövall

Utbildningschef

Grundskola

Jenny Gladh

Utbildningschef Biträdande

Grundskola

Sarah Thorén

Utbildningschef

Förskola

Sandra Boman

Avdelningschef

Administrativa avdelningen

Christina Widén

Ekonomichef

Elin Johansson

Avdelningschef

Kommunikation och digitalisering

Anna Carlsson

Avdelningschef

Centrala elevhälsan

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida