Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Nämnder

I nämnderna beslutar politiker i olika frågor. Karlstads kommun har förutom kommunstyrelsen 13 politiska nämnder, med varsitt ansvarsområde.

Karlstads kommun har 13 politiska nämnder, förutom kommunstyrelsen. Nämnderna beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt:

  • vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för.
  • hur många ledamöter som ska finnas i varje nämnd.
  • vem som ska vara nämndens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

Fördelningen av partiernas platser i nämnden motsvarar fördelningen i fullmäktige.

Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna.

Karlstads kommuns politiska nämnder

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?