Nämnder

I nämnderna beslutar politiker i olika frågor. Karlstads kommun har förutom kommunstyrelsen 13 politiska nämnder, med varsitt ansvarsområde.

Karlstads kommun har 13 politiska nämnder, förutom kommunstyrelsen. Nämnderna beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt:

  • vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för.
  • hur många ledamöter som ska finnas i varje nämnd.
  • vem som ska vara nämndens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

Fördelningen av partiernas platser i nämnden motsvarar fördelningen i fullmäktige.

Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna.

Karlstads kommuns politiska nämnder

Taggar för sidan

Kommun och politik

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

24 Juni 2024