Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd mellan Karlstads och Hammarö kommuner.

Kontakta nämnden

Liselott Löfdahl, nämndsekreterare.

Telefon: 054 540 80 84.

E-post: liselott.lofdahl@karlstad.se

Uppdrag

I nämndens uppdrag ingår bland annat:

  • Rekrytering av gode män, förvaltare och förmyndare
  • Utbilda gode män, förvaltare och förmyndare
  • Tillsyn av gode män, förvaltare och förmyndare.

Ordförande

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Per-Inge Lidén (MP) är ordförande. Nämnden sammanträder 11 gånger per år.

Per-Inge Lidén

Ordförande

(MP)

Eva Sjöberg

Ordförande Vice

(C)

Ledamöter

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Nämndens förvaltning

Kommunledningskontoret

Möteskalender

Här i kalendern hittar du nämndens sammanträdestider.

V. ti on to fr
22        1 2 3 4
23  5 6 7 8 9 10 11
24  12 13 14 15 16 17 18
25  19 20 21 22 23 24 25
26  26 27 28 29 30    

Kallelser och protokoll

Här hittar du handlingar för nämndens möten:

Sidan uppdaterad: 2023-05-22

Hittade du rätt information på sidan?