Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden styr arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete. Förvaltningen verkställer nämndens beslut.

Uppdrag

  • Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för kommunens lokala arbetsmarknadspolitik och ska motverka arbetslöshet i kommunen.
  • Nämnden ansvarar även för individ- och familjeomsorg som handlar om bland annat stöd till barn och unga, missbruk och beroende, försörjningsstöd och socialpsykiatri.
  • De övergripande målen i socialtjänstlagen kompletteras med bestämmelser om rätten till bistånd och särskilda bestämmelser för olika målgrupper. Det gäller barn och unga, äldre människor, människor med funktionshinder, missbrukare, anhörigvårdare och brottsoffer.
  • Lagen är en ”ramlag”, det vill säga att den ger kommunerna en stor handlingsfrihet att både tolka lagens innebörd och utforma socialtjänstens insatser efter lokala förutsättningar.

Ordförande

  • Anna Dahlén Gauffin (S), ordförande
  • Lotta Björklund (M), 1:e vice ordförande
  • Samar Madwar (MP), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Möteskalender

V. ti on to fr
Filtrera på vecka 18     1 2 3 4 5
Filtrera på vecka 19 6 7 8 9 10 11 12
Filtrera på vecka 20 13 14 15 16 17 18 19
Filtrera på vecka 21 20 21 Filtrera på datum22 23 24 25 26
Filtrera på vecka 22 27 28 29 30 31    

Kallelser och protokoll

OBS! När du klickar på dokumentlänken laddas filen automatiskt ner till din dator eller mobila enhet. Den öppnas inte.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida