Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden styr arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete. Förvaltningen verkställer nämndens beslut.

Uppdrag

  • Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för kommunens lokala arbetsmarknadspolitik och ska motverka arbetslöshet i kommunen.
  • Nämnden ansvarar även för individ- och familjeomsorg som handlar om bland annat stöd till barn och unga, missbruk och beroende, försörjningsstöd och socialpsykiatri.
  • De övergripande målen i socialtjänstlagen kompletteras med bestämmelser om rätten till bistånd och särskilda bestämmelser för olika målgrupper. Det gäller barn och unga, äldre människor, människor med funktionshinder, missbrukare, anhörigvårdare och brottsoffer.
  • Lagen är en ”ramlag”, det vill säga att den ger kommunerna en stor handlingsfrihet att både tolka lagens innebörd och utforma socialtjänstens insatser efter lokala förutsättningar.

Ordförande

  • Anna Dahlén Gauffin (S), ordförande
  • Lotta Björklund (M), 1:e vice ordförande
  • Samar Madwar (MP), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Möteskalender

V. ti on to fr
22        1 2 3 4
23  5 6 7 8 9 10 11
24  12 13 14 15 16 17 18
25  19 20 21 22 23 24 25
26  26 27 28 29 30    

Kallelser och protokoll

Sidan uppdaterad: 2023-05-22

Hittade du rätt information på sidan?