Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden styr arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete. Förvaltningen verkställer nämndens beslut.

Uppdrag

  • Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för kommunens lokala arbetsmarknadspolitik och ska motverka arbetslöshet i kommunen.
  • Nämnden ansvarar även för individ- och familjeomsorg som handlar om bland annat stöd till barn och unga, missbruk och beroende, försörjningsstöd och socialpsykiatri.
  • De övergripande målen i socialtjänstlagen kompletteras med bestämmelser om rätten till bistånd och särskilda bestämmelser för olika målgrupper. Det gäller barn och unga, äldre människor, människor med funktionshinder, missbrukare, anhörigvårdare och brottsoffer.
  • Lagen är en ”ramlag”, det vill säga att den ger kommunerna en stor handlingsfrihet att både tolka lagens innebörd och utforma socialtjänstens insatser efter lokala förutsättningar.

Ordförande

  • Anna Dahlén Gauffin (S), ordförande
  • Lotta Björklund (M), 1:e vice ordförande
  • Samar Madwar (MP), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Möteskalender

V. ti on to fr
Filtrera på vecka 22           1 2
Filtrera på vecka 23 3 4 5 6 7 8 9
Filtrera på vecka 24 10 11 12 13 14 15 16
Filtrera på vecka 25 17 18 Filtrera på datum19 20 21 22 23
Filtrera på vecka 26 24 25 26 27 28 29 30

Kallelser och protokoll

OBS! När du klickar på dokumentlänken laddas filen automatiskt ner till din dator eller mobila enhet. Den öppnas inte.

Taggar för sidan

Politik och demokrati

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

19 Juni 2024