Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden består av förtroendevalda politiker som ansvarar för den vård och omsorg som ges till äldre och personer med funktionsnedsättning. Vård- och omsorgsförvaltningen genomför sedan de beslut som nämnden tagit.

Kontakta nämnden

Adress: Järnvägsgatan 4, Duvanhuset

Växel: 054-540 00 00

E-post: vardochomsorgsforvaltningen@karlstad.se

Uppdrag

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder elva gånger per år och beslutar i övergripande frågor som rör verksamheten. Vård- och omsorgsnämnden har också ett arbetsutskott som består av fem ledamöter. Arbetsutskottet tar beslut i ärenden som rör enskilda och bereder de ärenden som beslutas av vård- och omsorgsnämnden.

I nämndens uppdrag ingår bland annat att besluta om vård och omsorg till:

  • äldre
  • personer med funktionsnedsättning

Ordförande

Stefan Jonsson (S), ordförande

Erik Nilsson (KD), 1:e vice ordförande

Anita Hall (C), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Nämndens förvaltning

Möteskalender

Här i kalendern hittar du nämndens sammanträdestider.

V. ti on to fr
22        1 2 3 4
23  5 6 7 8 9 10 11
24  12 13 14 15 16 17 18
25  19 20 21 22 23 24 25
26  26 27 28 29 30    

Kallelser och protokoll

Här hittar du handlingar för nämndens möten:

Sidan uppdaterad: 2023-05-25

Hittade du rätt information på sidan?