Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden består av förtroendevalda politiker som ansvarar för den vård och omsorg som ges till äldre och personer med funktionsnedsättning. Vård- och omsorgsförvaltningen genomför sedan de beslut som nämnden tagit.

Kontakta nämnden

Adress: Järnvägsgatan 4, Duvanhuset

Växel: 054-540 00 00

E-post: vardochomsorgsforvaltningen@karlstad.se

Uppdrag

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder elva gånger per år och beslutar i övergripande frågor som rör verksamheten. Vård- och omsorgsnämnden har också ett arbetsutskott som består av fem ledamöter. Arbetsutskottet tar beslut i ärenden som rör enskilda och bereder de ärenden som beslutas av vård- och omsorgsnämnden.

I nämndens uppdrag ingår bland annat att besluta om vård och omsorg till:

  • äldre
  • personer med funktionsnedsättning

Ordförande

Stefan Jonsson (S), ordförande

Erik Nilsson (KD), 1:e vice ordförande

Anita Hall (C), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Nämndens förvaltning

Möteskalender

Här i kalendern hittar du nämndens sammanträdestider.

V. ti on to fr
Filtrera på vecka 18     1 2 3 4 5
Filtrera på vecka 19 6 7 8 9 10 11 12
Filtrera på vecka 20 13 14 15 16 17 18 19
Filtrera på vecka 21 20 21 Filtrera på datum22 23 24 25 26
Filtrera på vecka 22 27 28 29 30 31    

Kallelser och protokoll

Här hittar du handlingar för nämndens möten.

OBS! När du klickar på dokumentlänken laddas filen automatiskt ner till din dator eller mobila enhet. Den öppnas inte.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida