Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden består av förtroendevalda politiker som ansvarar för den vård och omsorg som ges till äldre och personer med funktionsnedsättning. Vård- och omsorgsförvaltningen genomför sedan de beslut som nämnden tagit.

Kontakta nämnden

Adress: Järnvägsgatan 4, Duvanhuset

Växel: 054-540 00 00

E-post: vardochomsorgsforvaltningen@karlstad.se

Uppdrag

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder elva gånger per år och beslutar i övergripande frågor som rör verksamheten. Vård- och omsorgsnämnden har också ett arbetsutskott som består av fem ledamöter. Arbetsutskottet tar beslut i ärenden som rör enskilda och bereder de ärenden som beslutas av vård- och omsorgsnämnden.

I nämndens uppdrag ingår bland annat att besluta om vård och omsorg till:

  • äldre
  • personer med funktionsnedsättning

Ordförande

Stefan Jonsson (S), ordförande

Erik Nilsson (KD), 1:e vice ordförande

Anita Hall (C), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Nämndens förvaltning

Möteskalender

Här i kalendern hittar du nämndens sammanträdestider.

V. ti on to fr
Filtrera på vecka 22           1 2
Filtrera på vecka 23 3 4 5 6 7 8 9
Filtrera på vecka 24 10 11 12 13 14 15 16
Filtrera på vecka 25 17 18 Filtrera på datum19 20 21 22 23
Filtrera på vecka 26 24 25 26 27 28 29 30

Kallelser och protokoll

Här hittar du handlingar för nämndens möten.

OBS! När du klickar på dokumentlänken laddas filen automatiskt ner till din dator eller mobila enhet. Den öppnas inte.

Taggar för sidan

Politik och demokrati

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

17 Juni 2024