Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Omvärldsnämnden

Karlstads kommuns omvärldsnämnd har hand om representation och ger bidrag till större evenemang i kommunen.

Kontaktperson för nämnden

Per Wiker, strateg

Telefon: 054-540 10 14

E-post: per.wiker@karlstad.se

Uppdrag

I nämndens uppdrag ingår bland annat:

  • huvudansvar för arbetet med internationella frågor
  • ansvar för kommunövergripande representation och Almengården, kommunens representationsvåning
  • utdelning av förtjänsttecken och gåvor till anställda och andra personer som utmärkt sig på något sätt
  • ansvar för att arrangera nationaldagsfirandet i kommunen
  • att ge bidrag till större evenemang i Karlstad.

Ordförande

Omvärldsnämnden sammanträder en gång i månaden. Monica Gundahl (S) är ordförande, Anders Knape (M) är 1:e vice ordförande och Blåvitt Elofsson (S) är 2:e vice ordförande.

Monica Gundahl

Ordförande (S)

Anders Knape

1:e vice ordförande (M)

Blåvitt Elofsson

2:e vice ordförande (S)

Ledamöter

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Nämndens förvaltning

Kommunledningskontoret

V. ti on to fr
22        1 2 3 4
23  5 6 7 8 9 10 11
24  12 13 14 15 16 17 18
25  19 20 21 22 23 24 25
26  26 27 28 29 30    

Sidan uppdaterad: 2023-05-22

Hittade du rätt information på sidan?