Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Omvärldsnämnden

Karlstads kommuns omvärldsnämnd har hand om representation och ger bidrag till större evenemang i kommunen.

Kontaktperson för nämnden

Per Wiker, strateg

Telefon: 054-540 10 14

E-post: per.wiker@karlstad.se

Uppdrag

I nämndens uppdrag ingår bland annat:

  • huvudansvar för arbetet med internationella frågor
  • ansvar för kommunövergripande representation och Almengården, kommunens representationsvåning
  • utdelning av förtjänsttecken och gåvor till anställda och andra personer som utmärkt sig på något sätt
  • ansvar för att arrangera nationaldagsfirandet i kommunen
  • att ge bidrag till större evenemang i Karlstad.

Ordförande

Omvärldsnämnden sammanträder en gång i månaden. Monica Gundahl (S) är ordförande, Anders Knape (M) är 1:e vice ordförande och Blåvitt Elofsson (S) är 2:e vice ordförande.

Monica Gundahl

Ordförande (S)

Anders Knape

1:e vice ordförande (M)

Blåvitt Elofsson

2:e vice ordförande (S)

Ledamöter

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Nämndens förvaltning

Kommunledningskontoret

V. ti on to fr
Filtrera på vecka 9         1 2 3
Filtrera på vecka 10 4 5 6 7 8 9 10
Filtrera på vecka 11 11 12 13 14 15 16 17
Filtrera på vecka 12 18 19 20 21 22 23 24
Filtrera på vecka 13 25 26 27 28 29 30 31

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida