Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och har övergripande ansvar för att genomföra, följa upp och utvärdera det som kommunfullmäktige beslutar. Kommunstyrelsen ansvarar även för samordning av kommunens alla nämnder.

Kontakta kommunstyrelsen

Malin Ronnby, sekreterare

Telefon: 054-540 10 40

E-post: malin.ronnby@karlstad.se

Om kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Den har övergripande ansvar för att genomföra, följa upp och utvärdera det som kommunfullmäktige beslutar. Kommunstyrelsen ansvarar även för samordning av kommunens alla nämnder. Kommunstyrelsen är också arkivmyndighet för Karlstads kommun.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Varje parti beslutar om vilka personer som ska föra deras talan. Kommunfullmäktige tar sedan det formella beslutet.

Ordförande heter Linda Larsson (S), förste vice ordförande heter Alexander Torin (M) och andre vice ordförande är Frida Pettersson (C).

Kommunens kommunalråd

Kommunalråden arbetar med kommunpolitik på heltid eller deltid. De är också ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. Välkommen att kontakta dem om du har frågor. Karlstads kommuns kommunalråd är:

Bild på kommunalråd Linda Larsson

Linda Larsson

Kommunalråd (S)

Bild på kommunalråd Alexander Torin

Alexander Torin

Kommunalråd (M)

Bild på kommunalråd Frida Pettersson

Frida Nilsson

Kommunalråd (C)

Bild på kommunalråd Monica Bubholz

Monika Karlsson Bubholz

Kommunalråd (MP)

Bild på kommunalråd Anders Tallgren

Anders Tallgren

Kommunalråd (S)

Bild på kommunalråd Parvane Assabegli

Parvane Assadbegli

Kommunalråd (V)

Kommunstyrelsens ledamöter

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Kom och lyssna på kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder i regel på måndagar klockan 14.00. Sammanträdena är offentliga. De hålls i Samhällsbyggnadshuset på Gustaf Lovéns gata 30 i Karlstad.

Möteskalender

V. ti on to fr
Filtrera på vecka 22           1 2
Filtrera på vecka 23 3 4 Filtrera på datum5 6 7 8 9
Filtrera på vecka 24 10 11 12 13 14 15 16
Filtrera på vecka 25 Filtrera på datum17 18 19 20 21 22 23
Filtrera på vecka 26 24 25 26 27 28 29 30

Kallelser och protokoll

Här hittar du handlingar för kommunstyrelsens möten.

OBS! När du klickar på dokumentlänken laddas filen automatiskt ner till din dator eller mobila enhet. Den öppnas inte.

Beslut i korthet

Efter varje möte med kommunstyrelsen görs en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beredande utskott

Det finns två beredande utskott: tillväxtutskottet och kommunledningsutskottet. De är kopplade till kommunstyrelsen. Alla ärenden som tas upp i kommunstyrelsen bereds först i ett av utskotten.

Sidan uppdaterad: 2024-01-10

Hittade du det du sökte på sidan?