Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för Karlstads kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning. Där ingår även uppdragsutbildning och kvalificerad yrkesutbildning.

Kontakt

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

651 84 Karlstad

Besöksadress: Våxnäsgatan 10

gymnasieforvaltningen@karlstad.se

Ansvarsområden

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasie- och vuxenutbildning i Karlstads kommun.

Förvaltningens uppdrag är att erbjuda en bred möjlighet till utbildning och utveckling för ungdomar i gymnasieålder samt för vuxenstuderande.

Ansvarig nämnd

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaltningschef

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen leds av skoldirektör Johan Kullander.

Antal anställda

Förvaltningen består av 650 medarbetare som tillsammans ansvarar för 7000 elevers utveckling.

Organisation

Verksamheten bedrivs i huvudsak inom ramen för tre avdelningar tillika skolor. Skolorna är Tingvallagymnasiet, Sundsta- Älvkullegymnasiet och Nobelgymnasiet. Upphandlad utbildning för vuxna finns också fördelat på olika geografiska platser.

Varje skolenhet leds av en gymnasiechef, som under sig har ett antal rektorer.

Centralt på förvaltningen finns staben.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens stab har som uppdrag att dels bereda och stötta det politiska arbetet och administrationen inom nämnden, dels att styra och stödja förvaltningens operativa arbete.

Staben består av en ekonomi- och administrationsavdelning, en HR- och kommunikationsavdelning och en utvecklingsavdelning.

Sidan uppdaterad: 2023-05-26

Hittade du rätt information på sidan?