Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen arbetar med både myndighetsutövning och med att aktivt sprida kunskap om miljö- och livsstilsfrågor som ska leda till en bättre miljö.

Kontakt

Besöksadress: Gustaf Lovéns gata 30, 652 26 Karlstad

E-post: miljoforvaltningen@karlstad.se

Ansvarsområden

I förvaltningens uppdrag ingår bland annat att:

  • arbeta med frågor inom miljö, klimat, transport och hållbara livsstilar
  • ansvara för satsningen Klimatneutrala Karlstad 2030
  • utreda störningar i bostadsmiljö, som exempelvis bullernivå
  • göra tillsyn av enskilda avlopp och kontrollera miljön i skolor och fastigheter
  • göra tillsyn av miljöfarliga verksamheter, kemikalietillsyn, undersökning av förorenad mark och tillsyn efter olyckor och spill
  • övervaka luft- och vattenkvalitet.

Ansvarig nämnd

Miljönämnden

Antal anställda

Cirka 45.

Förvaltningschef

Helena Berg, miljödirektör

Organisation

Avdelningen för miljöstrategi

Mia Marklund, avdelningschef.

Avdelningen för livsmedelskontroll

Britt Carlsson, avdelningschef.

Avdelningen för miljötillsyn

Lotta Bertilsson Gunnarsson, avdelningschef.

Taggar för sidan

Kommunens organisation

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

12 April 2024