Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Stipendier och fonder

Vård- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen har fonder som du kan söka pengar från.

Fonder för äldre och personer funktionsnedsättning

Olika regler för olika fonder

Varje fond har sina särskilda regler som bestämts av den som donerat pengarna. Ibland måste den sökande komma från en särskild plats eller uppfylla andra krav som donatorn har bestämt.

Utdelning sker två gånger per år, innan midsommar och vid juletid.

Annonsering

När det finns fondmedel att söka annonseras det alltid här på hemsidan. Första lördagen i mars och första lördagen i september annonseras det också i lokal dagspress.

Aktuella fonder

Det finns just nu inga fonder att söka pengar från.

Social samfond i Karlstad

Det finns en fond att söka pengar ur genom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Det är stifelsen social samfond i Karlstad som ger bidrag till behövande som bor i Domkyrkoförsamlingen, Norrstrands församling och Västerstrands församling. Det är utdelningen en gång om året, i december, och ansökan ska lämnas senast den 1 oktober.

Ansökan skickas till Karlstads kommun, arbetsmarknads- och socialnämnden, 651 84 Karlstad.


Sidan uppdaterad: 2023-05-15

Hittade du rätt information på sidan?