Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Boutredning

När någon avlider och tillgångarna i dödsboet inte täcker begravningskostnaden eller andra kostnader kan dödsboet söka ekonomiskt bistånd till begravningskostnaden.

Kontakta våra boutredare

Annmarie Larsson. Telefon: 054-540 51 44.
E-post: annmarie.larsson@karlstad.se

Jessica Sondell. Telefon: 054-540 50 96.
E-post: jessica.sondell@karlstad.se

Besöksadress: Handelsgatan 1.

Dödsboanmälan

Om den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än kostnaderna i samband med begravningen kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckning. Du som är företrädare för dödsboet kontaktar arbetsmarknads- och socialförvaltningens boutredare för att få hjälp med det. Du behöver göra anmälan senast två månader från dödsdagen.

Om du är osäker kan du ta kontakt med boutredarna för att få råd.

Sidan uppdaterad: 2024-05-24

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida