Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Söka boende

När du söker bostad ska du ta egna kontakter för att hitta ett boende genom att vända dig till bostadsbolag och hyrsvärdar. Du kan ansöka om hjälp om du har särskilda svårigheter att själv hitta ett boende.

Situationer när du kan ansöka om hjälp

Klarar du att bo utan extra stöd men har svårt att komma in på bostadsmarknaden på grund av skulder, betalningsanmärkningar eller att inkomsten inte godtas av hyresvärden, kan du ansöka om kommunal hyresgaranti. Det finns även möjlighet till lägenhet via Bostad först.

När du har ansökt får du träffa en socialsekreterare som gör en utredning över din förmåga att lösa din boendesituation.

För att få hjälp ska du:

  • Varit skriven i Karlstad kommun de senaste sex månaderna
  • Ha särskilda svårigheter att på egen hand hitta ett boende
  • Vara bostadslös
  • Aktivt söka boende på egen hand och kunna visa att du gjort allt du kan för att hitta någonstans att bo.

Vill du ansöka om att få hjälp med boende med stöd av kommunen så ringer du till Kontaktcenter så hjälper de dig att boka en tid med handläggare i socialtjänsten.

Är du intresserad av Bostad först så prata med din handläggare som du har kontakt med sedan tidigare.

För dig som har sökt lägenhet och av ekonomiska skäl inte kan få ett eget hyreskontrakt. Oftast beror det på betalningsanmärkningar eller att hyresvärden inte godkänner inkomsten för att du har försörjningsstöd eller oregelbunden inkomst. Bedömning och beslut om görs enbart utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Om du blir erbjuden en bostad så kan du ansöka om kommunal hyresgaranti. Din handläggare kommer då att informera dig om vad det innebär och hur gör för att söka.

Bostad först bygger på att du som är hemlös får en bostad, utan krav på behandling eller drogfrihet och nykterhet. Enda kravet är att du ska ha kontakt med din vägledare en gång i veckan och följa hyreslagen.

Bostad först utgår från individens behov och efter kvarboendeprincipen och på den hemlöses villkor. Det ska finnas möjligheter att bygga på med behandling och sysselsättning utifrån behovet. Lägenheterna är utspridda i Karlstads olika bostadsområden.

Sidan uppdaterad: 2023-06-05

Hittade du rätt information på sidan?