Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Söka boende

När du söker bostad ska du ta egna kontakter för att hitta ett boende genom att vända dig till bostadsbolag och hyresvärdar. Du kan ansöka om hjälp om du har särskilda svårigheter att själv hitta ett boende.

Situationer när du kan ansöka om hjälp

Klarar du att bo utan extra stöd men har svårt att komma in på bostadsmarknaden på grund av skulder, betalningsanmärkningar eller att inkomsten inte godtas av hyresvärden, kan du ansöka om kommunal hyresgaranti. Det finns även möjlighet till lägenhet via Bostad först.

När du har ansökt får du träffa en socialsekreterare som gör en utredning över din förmåga att lösa din boendesituation.

För att få hjälp ska du:

 • Varit skriven i Karlstad kommun de senaste sex månaderna
 • Ha särskilda svårigheter att på egen hand hitta ett boende
 • Vara bostadslös
 • Aktivt söka boende på egen hand och kunna visa att du gjort allt du kan för att hitta någonstans att bo.

Vill du ansöka om att få hjälp med boende med stöd av kommunen så ringer du till Kontaktcenter så hjälper de dig att boka en tid med handläggare i socialtjänsten.

Är du intresserad av Bostad först så prata med din handläggare som du har kontakt med sedan tidigare.

För dig som har sökt lägenhet och av ekonomiska skäl inte kan få ett eget hyreskontrakt. Oftast beror det på betalningsanmärkningar eller att hyresvärden inte godkänner inkomsten för att du har försörjningsstöd eller oregelbunden inkomst. Bedömning och beslut om görs enbart utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Om du blir erbjuden en bostad så kan du ansöka om kommunal hyresgaranti. Din handläggare kommer då att informera dig om vad det innebär och hur gör för att söka.

Bostad först utgår ifrån dom åtta grundprinciperna som finns i handboken. Handboken är utgångsläget för hur arbetet utförs.

I Bostad först (BF) är själva bostaden en startpunkt snarare än ett slutmål.

Modellen fokuserar på att förbättra deltagarnas hälsa och välbefinnande samt att stärka nätverket.

Deltagarna i BF uppmuntras aktivt att begränsa de negativa effekterna från sitt alkohol/drogberoende och att delta i behandling, men det är inte något krav.

Utan stödet som BF erbjuder blir deltagaren fortfarande utsatt för hemlöshetens skadliga effekter.

Personer i hemlöshet med omfattande behov som erbjuds en bostad men inget stöd blir i bästa fall ”förvarade”, utan någon möjlighet till att återhämta sig eller att utvecklas.

Verksamhetens uppdrag och ansvar

Erbjuda hemlösa en bostad utifrån modellen bostad först;

 • Åstadkomma en hög av kvarboende
 • Främja deltagarnas hälsa och välbefinnande
 • Främja deltagarnas integration, däribland deras;

- Delaktighet i samhället

- Sociala stöd

- Möjlighet att ägna sig åt meningsfulla och produktiva aktiviteter

Målgrupp/ Avgränsning

Personer som står långt ifrån bostadsmarknaden och inte på egen hand klarar att få ett eget boende;

 • Hyresskulder eller andra skulder hos kronofogden.
 • Provat olika boendeformer och boendelösningar inom ASF och inte klarat av boendet.
 • Varit skriven under minst två år i Karlstad.
 • Har provat flera olika behandlingsformer utifrån sin beroendeproblematik.
 • Vill ha och behöver ett omfattande stöd
 • BF vänder sig inte till personer med allvarliga psykiska sjukdomar
 • BF vänder sig inte till par.

Arbetssätt/Metod

Modellen Bostad först bygger på de Åtta grundprinciperna som finns i handboken.

Handboken som beskriver modellen BF är grunden och utgångspunkten för arbetssättet. Varje kommun anpassar arbetssättet utifrån deras förutsättningar och beroende på hur många personal som arbetar samt bredden på kompetensen i personalgruppen. De åtta grundprinciperna är;

 • Bostad är en mänsklig rättighet.
 • Rätten till val och självbestämmande.
 • Bostad och behandling ska separeras från varandra.
 • Stöd riktas till återhämtning.
 • Stöd baseras på skademinskning.
 • Aktivt engagemang utan tvång och fostran.
 • Deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna mål.
 • Flexibelt stöd under så lång tid som personen själv vill och behöver oavsett om kvarboendet sker.

Verksamhetens personal

En Samordnare

En Vägledare

Kontaktuppgifter

Verksamhet:

Samordnare Helena Hultman 054 540 55 52.

Enhetschef är Anna Axelsson: 054 540 51 02.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida