Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ekonomiskt bistånd - försörjningsstöd

Har du ekonomiska problem och har prövat alla möjligheter för att själv lösa situationen kan du söka ekonomiskt bistånd för att få hjälp.

 • Ekonomiskt bistånd är ett sista skyddsnät när du inte kan försörja dig på egen hand trots att du har försökt.
 • Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa.
 • Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dem till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd.

Fördjupad information om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är uppdelat i två delar:

 • nationell riksnorm
 • skäliga kostnader.

Den första delen, riksnormen, är lika över hela landet och fastställs varje år av regeringen. Riksnormen ska täcka de här kostnaderna:

 • Mat
 • Kläder
 • Skor
 • Fritid och lek
 • Hygienartiklar
 • Barn- och ungdomsförsäkring
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidning och telefon

Den andra delen är skäliga och nödvändiga utgifter. När du ansöker om bistånd för de utgifterna görs en individuell bedömning för varje person eller hushåll som söker. Det här är utgifter som kan vara nödvändiga:

 • Boende
 • Hushållsel
 • Fackföreningsavgift
 • Medlemsavgift A-kassa
 • Arbetsresor

För att utreda behovet av bistånd läggs hushållets riksnorm ihop med hushållets skäliga kostnader. Summan minskas sedan med alla inkomster efter skatt som hushållet har. Resultatet visar om hushållet kan vara i behov av bistånd.

När vi tar emot din ansökan om ekonomiskt bistånd för första gången behöver vi göra en utredning. Vi öppnar en personakt i socialregistret. Socialregistret är ett arkiv som bara får användas av behörig personal i socialtjänsten och för statistikuppgifter. Vi för också journal över de uppgifter du lämnar till oss.

Uppgifterna du lämnar till oss omfattas av sträng sekretess. Vi får som huvudregel inte lämna ut informationen till andra myndigheter.

Vid utredning om ekonomiskt bistånd har vi rätt att ta del av vissa uppgifter om förmån, ersättning eller annat stöd från Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Arbetslöshetskassorna. Vi har också rätt att ta del av uppgifter från Arbetsförmedlingen och inkomst av kapital och återbetalning av skatt hos Skatteverket.

För att utreda och erbjuda rätt stöd, kan vi också behöva ta kontakt med andra myndigheter eller andra samverkansparter. I så fall ber vi dig om samtycke.

Blanketter för samtycke

Så går det till - ansökan steg för steg

Gör en provberäkning

 • För att ta reda på om du kan få ekonomiskt bistånd, kan du göra en förenklad provberäkning på Socialstyrelsens webbplats.
 • Kommunens bedömning kan skilja sig från resultatet av provberäkningen eftersom din handläggare tar hänsyn till fler faktorer.

Vill du prata med oss innan du ansöker?

Telefon

Om du har några frågor kan du ringa kommunvägledarna på Kontaktcenter, de nås på telefonnummer 054-540 00 00. Välj knappval 1. Kontaktcenter har öppet måndag till fredag, 08.00 - 16.30.

Besöksadresser

Avdelningen för integration, försörjning och arbete

Handelsgatan 1. Öppettider, måndag till fredag, 09.00 till 11.30 och 13.00-16.00

Kontaktcenter

Västra Torggatan 26. Öppettider: måndag till fredag 08.00 till 16.30

Ansök för första gången

 • Välj inloggningsmetod och logga in i e-tjänsten.
 • Tänk på att skicka med alla handlingar som är aktuella för dig. Om handläggaren måste be om mer underlag dröjer det längre innan du kan få ett beslut.
 • Uppge ett telefonnummer så att handläggaren kan kontakta dig under utredningen vid behov.
 • Efter att du skickat in ansökan får en besökstid skickad till dig via sms, eller brev.
 • En kommunvägledare ringer upp dig från 054–540 00 00 en tid före det första mötet. Då får du information om hur mötet går till och svara på några korta frågor om din situation.

För att vi ska fatta beslut på rätt grunder är det viktigt att du lämnar fullständiga och korrekta uppgifter i din ansökan. Om du får bistånd på felaktiga grunder är du enligt lag skyldig att betala tillbaka.

Om du inte kan ansöka via e-tjänsten

 • Ring till Kontaktcenter, 054 540 00 00 knappval 1.
 • Kontaktcenter registrerar ett underlag och skickar en besökstid via sms, eller brev.
 • Vid besöket får du lämna din ansökan i pappersform.

Oavsett hur du ansöker får du en tid för ett första besök, ett så kallat nybesök.

Det mötet tar vanligtvis omkring en timme och kan förenklat beskrivas ha två delar, en informations- och en utredningsdel.

I första delen av besöket går vi igenom vad ekonomiskt bistånd är, hur du kan söka och vad som krävs för att ha rätt till biståndet. I andra delen går vi igenom din ansökan och ställer frågor om aktuell situation, ekonomi och hälsa.

Samtalet vid det besöket är ett viktigt underlag till den individuella helhetsbedömningen och är ofta nödvändigt för att vi ska kunna utreda rätten till bistånd. Om inte det underlaget finns skulle det kunna leda till ett avslag.

Besöket är en viktig del för att utreda om du har rätt till bistånd och för att kunna skapa en individuell plan för att du ska kunna försörja dig själv.

Dokument som du behöver lämna när du ansöker:

För att vi ska kunna göra en bedömning av din ekonomiska situation och om du kan få ekonomiskt bistånd behöver du redovisa en del uppgifter. Du behöver visa:

 • legitimation
 • kvitto på hyra och andra kostnader
 • kontoöversikt och kontoutdrag från banken, där bankens namn, ditt namn och personnummer, kontonummer och clearingnummer ska synas
 • underlag för de utgifter du söker bistånd för

Du kan behöva ha med läkarintyg om du är sjukskriven.

När Kontaktcenter ringer upp dig och ger dig en tid får du också information om vad du kan behöva lämna när du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Information på andra språk

Om du behöver söka igen

 • Logga in i e-tjänsten.
 • Där kan du se tidigare beslut och information om vilka uppgifter du behöver lämna vid en ny ansökan.
 • Du behöver inte lämna handlingar varje gång, utan du får meddelande om när du ska göra det.

Om du inte ansökte via e-tjänsten första gången finns information i beslutsbrevet från din första ansökan om vilka handlingar du ska skicka in tillsammans med din ansökan.

Spara dina underlag

 • Spara alla underlag i minst 60 dagar efter att du lämnat din ansökan.
 • Du kan behöva visa dem vid en stickprovskontroll eller om din handläggare behöver fråga om något.

Utbetalning av ekonomiskt bistånd

 • Efter mötet och när du har lämnat in din ansökan med de handlingar vi behöver får du beslut om du får försörjningsstöd inom sju arbetsdagar.
 • Kommunen betalar ut ekonomiskt bistånd en gång i månaden.
 • Om du har ansökt med e-tjänsten har du större möjlighet att följa ditt ärende. Där kan handläggaren be dig lämna fler uppgifter om något saknas och du ser när det finns ett beslut.

Om du har fått ett beslut som du inte är nöjd med, har du rätt att överklaga det.

Information om hur du överklagar står i ditt avslagsbeslut. En överklagan ska vara skriftlig och undertecknad. Lämna den till arbetsmarknads- och socialförvaltningen inom tre veckor från att du har fått beslutet. Adressen står i ditt beslut.

När din överklagan är hanterad av en handläggare skickar kommunen vidare din överklagan till Förvaltningsrätten i Karlstad, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som också gör en bedömning i ärendet.

Har du frågor om att hur det går till att överklaga, kontakta din handläggare.

Sidan uppdaterad: 2024-05-24

Hittade du det du sökte på sidan?