Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Stöd till arbete och studier

Behöver du stöd för att kunna söka jobb eller börja studera. Här finns information om den hjälp du kan få genom kommunen för att få möjlighet att försörja dig.

Karlstads kommun har olika verksamheter där du kan få stöd för att kunna söka jobb eller börja studera.

Du kan få hjälp med att skriva CV och annat som du behöver för att söka jobb. Men också att komma i kontakt med företag, göra studiebesök, få praktikplats och arbetsträna. Du får också hjälp att ta reda på vad just du är bra på för att lättare hitta ett arbete som passar dig eller om du ska studera.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om jobb och studier

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få information om vad som är på gång inom området arbete och studier. Du kan avsluta när du vill.


Träffa arbetsgivare och få information

Varje tisdag eftermiddag bjuder vi in arbetsgivare som digitalt informerar om sina verksamheter där du får en inblick i olika yrken och där du kan ställa frågor. Prata med din arbetskonsulent för mer information.

Behöver du stöd för att söka arbete eller börja studera

Ung Arena vänder sig till dig mellan 18 och 24 år och har fokus på aktiviteter som är bra för din hälsa. Läs mer om Ung Arena

Jobbcenter vänder sig till dig mellan 25 och 65 år och ger dig stöd på vägen mot studier eller jobb. Du får hjälp att söka praktik, göra studiebesök, träna på att gå på intervju, eller orienteringskurs. Läs mer om Jobbcenter

Behöver du träna i praktisk verksamhet för att bli redo för arbete

Solareturen för dig mellan18 och 65 år. Arbetet utgår från återbruk av skänkta varor som tas tillvara och säljs i butiken. Under sommaren arbetar en grupp med trädgårdsskötsel och uthyrning av cyklar. Här kan du få en kartläggning av arbetsterapeut och arbetskonsulent.

Killstad gård för dig mellan 18 och 65 år. Verksamheten vänder sig till dig som har psykisk ohälsa och, eller beroendeproblematik. Arbetet utgår från gårdens behov och följer årstiderna. På gården är det fokus på djur, trädgård, kökssysslor och tillverkning av hantverk. Det finns en smedja på gården.

Internationella qvinnoföreningen IQF för kvinnor mellan18 och 65 år. Genom ett samarbete med Café Iris och deras second hand-butik finns det några platser för den som vill arbetsträna inom det området.

Vill du arbetsträna på en arbetsplats med målet att få jobb

Stöd i arbete vänder sig till dig mellan 18 och 65 år. Du får hjälp av en vägledare som ger det stöd du behöver för att lyckas med ditt mål att få en anställning.

Vill du ha hjälp att ta reda på vad du behöver för att kunna söka arbete

Vid Killstad gård och Solareturen finns arbetsterapeut och en arbetskonsulent som hjälper dig att se på vad du är bra på och vad det är du behöver träna på. Ni kan också se vilket stöd du kan behöva för att närma dig ett arbete.

Känner du att du har fastnat hemma och inte vet hur du ska bryta det

FRI - En verksamhet för dig mellan 18 och 65 år som har social ångest och behöver stöd för att ta dig hemifrån. Verksamheten har fokus på friluftsliv.

Överstens handelsträdgård – Ger dig mellan 18 och 65 år möjlighet till ett första steg att komma ut i en aktivitet. Efter 20 veckor pratar vi om vad som kan vara nästa steg för dig. Den praktiska verksamheten utgår från växthuset och trädgårdsmiljön.

Behöver du språkträning

Behöver du träna på svenska finns det språkträning i samarbete med SFI. Vi kan också hjälpa dig med en språkträningsplats där du får träna på svenska.

Behöver du hjälp med kontakt med myndigheter

Stegen är en samverkan med samordningsförbundet Samspelet för personer mellan 18 och 61 år. Det är en arbetslivsinriktad rehabilitering för dig som behöver samordning mellan sjukvården, kommunen, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Innan du kan börja behöver ett möte med berörda parter äga rum medför att se om Stegen är rätt insats.

Söka arbete

Arbetsförmedlingen har flera tips på hur du kan söka arbete.

Stöd till studier

För att läsa upp dina betyg från grundskolan eller gymnasiet kan du välja kommunens vuxenutbildning eller folkhögskola.

På Komvux - vuxenutbildningen i Karlstad. kan du läsa grundskolans årskurs 6 till 9 eller gymnasiets kurser. Kurserna kan läsas i klassrum eller på distans.

Ålderskrav:

Åldersgränsen för att läsa på Komvux är 20 år. Om du inte har fyllt 20 men det finns en speciell anledning till varför du vill börja på Komvux kan du ansöka om dispens (särskild tillåtelse) att få börja tidigare.

Ekonomi

Du kan söka stöd från CSN om du är 20 år eller äldre. Det går att välja att bara ta den delen av stödet som är bidrag och inte ta lånedelen av CSN. Har du en diagnos eller funktionsnedsättning kan du söka om helt CSN-stöd när du studerar på halvtid.

Länk till CSN:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du en funktionsnedsättning som gjort att du inte kunna läsa klart grundskolan eller gymnasiet kan du söka aktivitetsersättning från försäkringskassan.

Du kan även ansöka om att få studera minst 10 veckor med försörjningsstöd.

Ansökan

På Komvux är det fem ansökningsperioder under året:

  • 15 oktober - 15 november, kursstart januari (period 1)
  • 15 januari - 15 februari, kursstart mars (period 2)
  • 15 mars - 15 april, kursstart maj/juni (period 3)
  • 15 maj - 15 juni, kursstart augusti (period 4)
  • 15 augusti - 15 september, kursstart oktober (period 5)

Läs om vuxenutbildningen

Stöd och anpassning

På Komvux finns det ett stödteam som består av specialpedagog och speciallärare. Vid ansökan kan man kryssa i att man vill ha kontakt med dem. Då ringer eller mejlar de dig och bokar en tid för planering av stödet.

På folkhögskola kan du läsa allmän kurs, som motsvarar grundskole- eller gymnasiestudier. De ger samma behörighet att söka vidare till högskola eller universitet som Komvux. Du läser ämnen i stället för kurser, och får omdömen i stället för betyg. Det är bra att veta att om du börjar läsa allmän kurs, måste du läsa klart på folkhögskolan. Det går inte att använda omdömen från folkhögskolan och sedan fortsätta på Komvux.

Ålderskrav

Molkoms folkhögskola har allmän kurs ung för 16 till 20 år eller allmän kurs för dig som är 18 år eller äldre.

Ekonomi

Går du på folkhögskola kan du söka stöd från CSN om du är 20 år eller äldre. Har du en funktionsnedsättning som gjort att du inte kunna läsa klart grundskolan eller gymnasiet kan du söka aktivitetsersättning från försäkringskassan. Du kan även ansöka om att få studera minst 10 veckor med ekonomiskt bistånd.

Länk till CSN:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Försäkringskassan - aktivitetsersättning vid förlängd skolgång Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till information om ekonomiskt bistånd Öppnas i nytt fönster.

Ansökan

Allmän kurs startar två gånger per år – en gång på hösten (augusti) och en gång på våren (januari). Länk till Molkoms folkhögskola

Läsa en yrkesutbildning

Yrkesutbildningen på Komvux innebär studier på gymnasienivå med mycket praktik-tid (APL, Arbetsplatsförlagt lärande). Utbildningarna tar 1-1,5 år.

Läs om yrkesutbildning

Behörighetskrav

De flesta yrkesvux-utbildningar har som krav att man har betyg i grundskole-matte och grundskole-svenska. Men kolla på varje utbildning – det kan ändras.

Ålderskrav

Olika yrkesutbildningar har olika ålderskrav. Läs på den yrkesutbildning du är intresserad av.

Ansökan

Ansökan till Yrkesvux går via Komvux och det är olika från utbildning till utbildning hur många studiestarter det är per år. En del utbildningar startar en gång per år. Andra utbildningar startar fem gånger per år.

Stöd och anpassning

På Yrkesvux har du samma tillgång till stöd som på Komvux. Det finns ett stödteam (speciallärare, specialpedagog) som stöttar dig i dina studier.

Studera på universitet eller högskola

Om du ska studera vid högskola eller universitet kan det vara bra att kolla vilket stöd skolan har som du ska söka till. På Karlstads universitet finns det ”Riktat pedagogiskt stöd” för personer som har studiesvårigheter. Stödet kan vara till exempel anteckningsstöd, en egen mentor eller anpassad studiegång.

Läs mer på Karlstads universitets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekonomi vid studier

När du studerar på högskola eller universitet kan du ansöka om studiestöd från CSN som består av en del som är ett lån och en del som du får i bidrag.

Länk till CSN:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen kan du ha rätt att prova SMF – Studiemotiverande folkhögskolekurs. Det är en 13 veckor lång kurs där du får möjlighet att komma in i studierna igen.

Länk till arbetsförmedlingens webbplats - studiemotiverande folkhögskolekurs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Ung Arena kan du få ett slags program för studieträning. Då gör du och din arbetskonsulent gör upp ett schema där du testar hur det skulle kännas och fungera i din vardag om du studerade på heltid.

Sidan uppdaterad: 2024-01-09

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida