Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ung Arena

På Ung Arena stöttar vi dig som är mellan 16 och 24 år och vill komma igång med jobb eller plugg.

Vad får jag hjälp med på Ung Arena?

Till oss kan du komma på träffar där vi fokuserar på arbete, studier och hälsa. Vi gör en planering för dig utifrån dina egna mål. Du kan komma på samtal själv eller gå på träfffar i grupp tillsammans med andra.

Du behöver vara skriven i Karlstads kommun för att få ta del av vår verksamhet.

Hur gör jag för att få hjälp?

Kontakta oss om du vill få hjälp av oss. Du kan ringa, mejla eller skriva till oss på Instagram.

Lisa Larsson

Verksamhetssamordnare

Besöksadress

Norra Kyrkogatan 3 i Karlstad.

Våra lokaler finns centralt, mellan Domkyrkan och gamla badhuset.

Lisa Larsson

Verksamhetssamordnare

Fredrik Grenegård

Arbetskonsulent

Ros-Mari Olsson

Arbetskonsulent

Emily Rudfeldt

Arbetskonsulent

Pontus Vanebo

Arbetskonsulent

Pernilla Björklund

Arbetskonsulent

Oscar Jansson

Arbetskonsulent

Barbro Karlsson

Arbetskonsulent

Bli inspirerad

Se den korta filmen om Tova som fick hjälp via Ung Arena. Hon började med att läsa upp sina betyg och har idag ett eget företag:

Sidan uppdaterad: 2023-06-08

Hittade du rätt information på sidan?