Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ung Arena

På Ung Arena stöttar vi dig som är mellan 16 och 24 år och vill komma igång med jobb eller plugg. Här finns också projektet Värmlands unga i arbete.

Vad får jag hjälp med på Ung Arena?

Till oss kan du komma på träffar där vi fokuserar på arbete, studier och hälsa. Vi gör en planering för dig utifrån dina egna mål. Du kan komma på samtal själv eller gå på träffar i grupp tillsammans med andra.

Du behöver vara skriven i Karlstads kommun för att få ta del av vår verksamhet.

Hur gör jag för att få hjälp?

Kontakta oss om du vill få hjälp av oss. Du kan ringa, mejla eller skriva till oss på Instagram.

Elisabeth Larsson

Verksamhetssamordnare

Besöksadress

Norra Kyrkogatan 3 i Karlstad.

Våra lokaler finns centralt, mellan Domkyrkan och gamla badhuset.

Elisabeth Larsson

Verksamhetssamordnare

Fredrik Grenegård

Arbetskonsulent

Ros-Mari Olsson

Arbetskonsulent

Emily Rudfeldt

Arbetskonsulent

Pontus Vanebo

Arbetskonsulent

Pernilla Björklund

Projektledare

Oscar Jansson

Arbetskonsulent

Barbro Karlsson

Arbetskonsulent

Värmlands unga i arbete

Värmlands unga i arbete är till för dig som

  • Är mellan 18 till 25 år och är i eller är på väg att hamna i ett missbruk.
  • Har, eller är på väg att hamna i, en kriminell livsstil.
  • Behöver hjälp och stöd för att få till en förändring i ditt liv.

Vi hjälper och stöttar dig till att

  • Leva ett liv fritt från droger och kriminalitet.
  • Hitta din väg till bättre hälsa och förbättrat mående.
  • Göra en handlingsplan som passar dig och dina framtida mål mot arbete och studier.

Vill du veta mer?

Värmlands unga i arbete är ett projekt som drivs av Ung Arena.

Hör av dig till oss via e-post: varmlandsungaiarbete@karlstad.se

eller telefon till någon av oss:

  • Pernilla Björklund: 070-001 08 65.
  • Ros-Mari Olsson: 070-001 07 52.
  • Emily Rudfeldt: 070-020 85 88.

Vill du hellre besöka oss så finns vi på Norra Kyrkogatan 3.

Bli inspirerad

Se den korta filmen om Tova som fick hjälp via Ung Arena. Hon började med att läsa upp sina betyg och har idag ett eget företag:

Sidan uppdaterad: 2024-04-23

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida