Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Familjerätt

Kommunens familjerättsenhet ger hjälp och rådgivning om frågor som handlar om barnens situation när föräldrarna skiljer sig eller separerar. Du får också hjälp med frågor om vårdnad, boende och umgänge, faderskap och adoptioner.

Du som bor i Karlstads, Hammarö och Kils kommuner kan vända dig till familjerättsenheten med dina frågor om familjerätt.

Kontakta oss

Ring till Kontaktcenter 054-540 00 00 under familjerättsenhetens telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 9-10 så kopplar de dig dig vidare.

Du kan också ringa till Kontaktcenter på vardagar mellan kl 8-16.30 och få en allmän information om familjerättsfrågor.

Besöksadress
Våxnäsgatan 10 (Karolinen)

Postadress
Karlstads kommun, Arbetsmarknads och socialförvaltningen, Familjerättsenheten, 651 84 Karlstad.

Faderskap och föräldraskap

Föräldrar som är gifta när de får barn fastställs automatiskt som föräldrar. Är ni inte gifta behöver föräldraskapet fastställas.

Vårdnad boende och umgänge

När föräldrar inte lever tillsammans kan det vara svårt att komma överens i frågor som rör barnen. Till exempel hur barnen ska bo och hur umgänget ska se ut med den förälder som barnet inte bor tillsammans med.

Adoption

Här kan du läsa vad som gäller och vad som krävs av dig som vill adoptera och hur en adoption kan gå till. Har du frågor om adoption kan du vända dig till familjerättsgruppen via kommunens Kontaktcenter.

Länkar till andra myndigheter och organisationer

Här finns länkar till myndigheters och organisationers webbplatser om familjerätt.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida