Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Familjehuset - samtalsstöd och behandling

Familjer med barn och ungdomar som behöver stöd och hjälp till förändring kan få det vid Familjehuset. För att komma till Familjehuset behöver ni som familj, eller du som ungdom först få ett beslut från er socialsekreterare.

Har din familj kontakt med socialtjänsten för att ni behöver hjälp eller stöd kan Familjehuset vara en av de insatser ni kan bli erbjudna.

Familjehuset är till för familjer med barn och ungdomar upp till 20 år som har behov av stöd och hjälp till förändring i sin familj. Vi som arbetar på Familjehuset är familjebehandlare och ungdomsbehandlare.

Vi finns på Kungsgatan 18.

Familjebehandling

En eller två familjebehandlare har kontakt med familjen under en kortare eller längre period. Vi träffas i Familjehusets lokaler, eller i en annan lämplig miljö.

Familjer ser olika ut och kontakten med Familjehuset planeras utifrån varje familjs behov. Familjen får hjälp att formulera mål för önskad förändring. Fokus är alltid egna resurser och möjlighet till lösningar.

Familjebehandling är oftast samtal med familjen eller delar av familjen.

  • Familjesamtal används när flera familjemedlemmar är berörda.
  • Föräldrasamtal när enbart de vuxna önskar stöd eller råd.
  • Barn/ungdomssamtal när barnet/ungdomen behöver få möjlighet att uttrycka tankar och känslor kring ett problem.

Intensiv familjebehandling kännetecknas av att familjen träffar behandlarna flera gånger i veckan för samtal. Telefonstöd erbjuds kvällar och helger.

Familjebehandling i hemmet kännetecknas av att man under dagtid träffar familjen en till flera gånger i veckan. Förutom samtal arbetar man med vägledning och aktivt deltagande i familjens vardag.

Förutom samtal har Familjehuset Marte Meo, RePULSE, FamiljeART, Trappan, Nätverksmöten och stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar.

Stöd till familjer

Vi använder olika former av samtalsstöd och behandlingar beroende familjens behov och situation.

  • Marte Meo betyder "av egen kraft" och är till för dig som förälder när du vill utveckla din förmåga att bemöta ditt barn.
  • RePULSE är en metod för dig som har problem att kontrollera dina impulser och känslor. Du får träna på att få tankar, känslor och beteenden att samverka och hantera dina impulser.
  • FamiljeART ges som en kurs för hela familjen för att minska konflikter, tjafs och bråk.
  • Trappan ger barn och ungdomar som upplevt våld i nära relationer möjlighet att bearbeta det de har varit med om.

Ungdomsbehandling

Ungdomsbehandling är för ungdomar där övriga familjen inte ingår i behandlingen.

Finns det behov får ungdomar stöd i eget boende. Ungdomsbehandling kan också vara att samordna insatser runt ungdomar som varit placerade på institution för att behandlingen som startades under placeringstiden fortsätter på hemmaplan.

Stödgrupper för barn och ungdomar

Om du har det jobbigt hemma kan du få gå i en stödgrupp. I en stödgrupp kan du få hjälp med att förstå vad du har varit med om. Då kan du känna dig lite starkare som person. Du får också möta andra barn som har varit med om liknande upplevelser.

Insats för utövare av våld

Familjehuset har också insats för den som utövar av våld i nära relationer. Insatsen bygger på Per Isdals program ”Ickevåldsgrupp för män” men erbjuds som individuell kontakt.

Även kvinnor som utövar våld i nära relation kan få insatsen liksom föräldrapar där båda är utövare av våld mot varandra.

MAFI - mikroanalys och familjeintervention

MAFI är en förkortning som står för mikroanalys och familjeintervention. Metoden är ett strukturerat sätt att filma barnet tillsammans med de två vuxna i familjen. Mikroanalys och familjeintervention fokuserar på familjens samspel med barnet.

Centralt för metoden är att förstå barnet, dess behov och hur ni som vuxna kan stödja barnet.

Project Support - hållbart föräldraskap

Project Support är en insats som från början togs fram för att stödja föräldrar som utsatts för våld och som upplever svårigheter i sitt föräldraskap. Men den är bra för de flesta föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap och har barn i åldern 3 till 9 år.

Programmet skiljer sig från andra föräldraprogram genom att metoden innehåller både eget stöd till föräldern och praktisk träning av de föräldraförmågor som behöver stärkas. Arbetet gör helt eller delvis i hemmet varje vecka i 1 till 1,5 timme. Antalet hembesök anpassas till den enskilda förälderns behov.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida