Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Barnahus Värmland

Hos Barnahus Värmland får barn och ungdomar som misstänks vara utsatta för brott träffa utredare och övrig personal i en trygg och anpassad miljö.

Film till barn som ska besöka barnahus

Vad är Barnahus Värmland?

På Barnahus arbetar specialister från de samverkande myndigheterna, åklagare, socialsekreterare, polis, läkare och kurator. Hit kommer barnet på besök under utredningar anpassade till barnet som slipper slussas mellan myndigheter.

Förhören hålls i en trygg och barnvänlig miljö. I anslutning till förhörsrummet finns ett medhörningsrum där åklagare, utredare och ombud förutom att lyssna på förhöret kan ställa frågor. Detta gör att barnet inte behöver upprepa sin berättelse så många gånger. Efter förhöret lämnar barnet barnahus.

Barnahus Värmland är ett samarbete mellan länets sexton kommuner, Region Värmland, polis och åklagare. Verksamheten är bemannad av två erfarna samordnare som är socionomer.

Vem får komma hit?

Barn och ungdomar som misstänks vara utsatta för brott, som våld eller andra övergrepp, får komma till barnahus för att prata med polisen om saker som de varit med om.

Besöksadress

Malmtorgsgatan 4 i Karlstad.

Porttelefon

Ring på ”Barnahus förhör” om du ska träffa polisen, övriga besök ring på ”Barnahus".

Mer information

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?