Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Information till dig som är trygghetsperson

Barn och ungdomar upp till 18 år kommer till Barnahus Värmland för att de ska förhöras av polis. Du som jobbar inom förskola eller skola kan bli ombedd att följa med på förhör som trygghetsperson.

Så fungerar det på Barnahus

Barnahus är en plats där polis, åklagare, socialtjänst och hälso- och sjukvården samverkar kring barnet. Lokalerna är barnanpassade och de som träffar barnet är speciellt utbildade för att jobba med barn i svåra situationer.

Syftet med barnahus är att barnet ska får vara i centrum för utredningen i en trygg och barnvänlig miljö. Barnet ska inte behöva slussas runt mellan olika myndigheter och ska inte behöva upprepa sin berättelse i onödan.

Varför ska jag vara trygghetsperson?

Om det är barnets förälder eller vårdnadshavare som är misstänkt för brott så får de inte reda på att barnet ska förhöras. Då är det viktigt att barnet ändå har sällskap av en trygg vuxen när det ska på förhör och därför är du ombedd att följa med. Det är förskolan eller skolan som utser vem som får följa med som trygghetsperson. 

Vad innebär det att vara trygghetsperson?

Du som ska vara trygghetsperson följer med för barnets skull. Du har inget ansvar i utredningsprocessen. Du följer med som stöd på resan till förhöret, och sedan sitter du i väntrummet under tiden förhöret pågår. Det är viktigt att du lyssnar om barnet vill berätta något, exempelvis på resan till barnahus, men det är barnförhörsledaren från polisen som ska förhöra barnet och få berättelsen.

Du behöver inte informera barnet

Det är inte din uppgift som trygghetsperson att prata med barnet innan om vad som ska hända på förhöret. Det gör socialtjänsten eller en särskild företrädare. Barnet får veta att ni ska till något som heter barnahus och vad som kommer hända där.

Får ett barn hämtas utan att föräldrarna vet om det?

När ett barn ska hämtas till förhör utan att en förälder eller vårdnadshavare vet om det måste tingsrätten bestämma att en särskild företrädare ska ha ansvar för barnet istället. Den särskilda företrädaren är en advokat eller jurist. I Värmland ber den särskilde företrädaren socialtjänsten att hämta barnet till barnahus för förhör.

Det är inte du som trygghetsperson som ska skjutsa barnet men du åker med i transporten tillsammans med barnet och socialtjänsten.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida