Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson

Har du plats i hem och hjärta? Vi söker dig som kan stötta barn och unga som behöver en stabil tillvaro fylld med trygghet, värme och kärlek.

Att vara familjehem eller jourhem innebär att du och din familj tar emot barn och ungdomar i hemmet för längre eller kortare tid. På så sätt får barnet eller ungdomen naturlig hemmiljö och gemenskap. Det blir ofta ett nytt sätt att leva för er som familj. Ni får många positiva erfarenheter men kan också ställas inför svårigheter.

Nyheter

 • Omsorg och stöd

  Barnjourhem

  Vi söker kontrakterade barnjourhem. Arbetsuppgifter: Ta emot två barn 0-12 år för kortare tid. Samarbeta med socialtjänst, biologiska föräldrar, sk...
 • Omsorg och stöd

  Tonårsjourhem

  Vi söker kontrakterade tonårsjourhem. Arbetsuppgifter: Ta emot två ungdomar 12-21 år för kortare tid. Samarbeta med socialtjänst, biologiska föräld...

Anmäl intresse för att bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson

Intresseanmälan

Är du intresserad av att bli familjehem åt Karlstads kommun anmäler du ditt intresse via webbplatsen FamiljehemSverige. När du kommer till sidan väljer du vilken kommun du vill söka hos och svarar på ett antal frågor.

Min insats

På Socialstyrelsen webbplats "Min insats" kan du läsa mer om hur du kan hjälpa ett barn eller en ungdom genom att bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson.

Har du funderingar eller frågor?

Välkommen att mejla så hör vi av oss. familjehemsenheten@karlstad.se

Informationskvällar

Med jämna mellanrum bjuder vi in till informationskvällar för dig som är intresserade av att veta mer om vad det innebär att vara familjehem. Du får chansen att träffa familjehem samt personal som arbetar med att utreda, utbilda och handleda familjehem.

Välkommen till informationskväll 21 maj

Tid: kl 17:30-18:30. Plats: Familjeavdelningen, Våxnäsgatan 10, Karolinen, Karlstad. Anmälan senast 17 maj via familjehemsenheten@karlstad.se eller familjeavdelningens reception 054-540 50 20.

Familjehem

Det finns barn och unga som inte kan bo hemma. När det är så kan de få komma till ett familjehem. Som familjehem öppnar du ditt hem för barnet och låter det bli en del av familjen.

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem är en familj som har tid, lust och kraft att hjälpa någon annans barn. Hur länge barnet bor i familjehemmet varierar beroende på vilket behov barnet eller ungdomen har.

Vem kan bli familjehem?

Framförallt ska du eller familjen ha tid, tålamod och plats för en familjemedlem till. Eftersom barn har olika behov är det bra att det finns olika familjehem. Det kan bestå av dig som är ensamstående eller en stor familj, ni kan bo i lägenhet eller hus, ha olika bakgrund och ålder.

Det krävs ingen tidigare erfarenhet av att ha varit familjehem. Den som blir familjehem får utbildning och löpande handledning under placeringen.

Vilka är barnen?

Barn som behöver ett familjehem har en sak gemensamt. Deras föräldrar kan av olika orsaker inte ge den omsorg de behöver. Det kan bero på föräldrar missbruk, psykiska ohälsa eller andra egna svårigheter som gör att de inte ser barnets behov.

Hur går det till att bli familjehem?

Funderar du på att bli familjehem gör du en intresseanmälan till kommunen. Efter det startar en utredning, med telefonintervju, hembesök, referenser, analyser och registerkontroller innan du eller familjen kan bli godkänd som familjehem. Allt för att vi ska veta vilka som är just dina eller familjens styrkor och vilket barn som skulle trivas hos er.

Som familjehem får ni:

 • Stöd av erfarna socialsekreterare
 • Ersättning enligt Sveriges Kommuner och Regioners riktlinjer
 • Utbildning och regelbunden handledning

Jourhem

När det akut visar sig att ett barn eller en ungdom inte kan bo hemma kan hen behöva komma till ett jourhem tills vi har utrett barnets behov. Det kan vara en kortare period eller tills vi har hittat en mer långsiktig lösning.

Vad är ett jourhem?

Ett jourhem är en familj som kan ta emot barn i olika åldrar och med olika behov i ett akut skede. I ett jourhem är en vuxen hemma på heltid mot ersättning.

Vem kan bli jourhem?

Olika slags jourhem behövs eftersom behoven ser olika ut. Hem i lägenhet, hus på landet, ensamstående eller stor familj, äldre eller yngre, olika kulturell bakgrund. Allt detta kan variera så länge jourhemmet har utrymme, tid och tålamod. Ni behöver vara beredda på att kunna ta emot ett barn med kort varsel och ha ett rum redo.

Vilka är barnen?

De barn som inte kan bo hemma och akut behöver komma någon annanstans. Barnens behov av omsorg kan variera mycket.

Hur går det till att bli jourhem?

För att bli jourhem görs först en utredning där vi gör hembesök, ni blir intervjuade, vi tar referenser och kontrollerar socialens-, kronofogdens-, samt polisens register. När utredningen är klar kan barn placeras i er jourhem.

Som jourhem får ni

 • Stöd av erfarna socialsekreterare
 • Ersättning enligt Sveriges Kommuner och Regioners riktlinjer
 • Utbildning och regelbunden handledning

Kontaktfamilj

Om ett barn behöver byta miljö ibland och få stöd och trygghet kan det få en kontaktfamilj som tar hand om barnet ibland. Det kan också handla om att föräldrarna behöver hjälp för att kunna ta sitt föräldraansvar.

Vad är en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller syskon i sitt hem, några dagar eller ett par helger i månaden. Ibland är det för att barnen behöver stöd och byta miljö, ibland är det en förälder som behöver avlastning. Gemensamt för barnen är att de behöver fler trygga vuxna som har tid för dem.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Olika slags kontaktfamiljer behövs eftersom behoven ser olika ut. Det viktigaste är kontaktfamiljen har plats, tid och tålamod.

Tidigare erfarenhet av att ha varit kontaktfamilj behövs inte. Ni får utbildning och löpande handledning.

Hur går det till att bli kontaktfamilj?

Anmäl intresse att bli kontaktfamilj till kommunen. Efter det gör socialtjänsten en utredning med bland annat hembesök och intervjuer med er. Polis- och socialregister och i kronofogdens register kontrolleras också innan ni kan bli kontaktfamilj.

Som kontaktfamilj har du:

 • Stöd av socialsekreterare
 • Ersättning enligt Sveriges Kommuner och Regioners riktlinjer
 • Utbildning och möjlighet till handledning

Kontaktperson

Ibland behöver ett barn extra stöd i sin vardag för att aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete. Då kan hen få en kontaktperson att umgås med några gånger i månaden.

Som kontaktperson är du ett stöd i vardagen åt ett barn eller en ungdom. Det är barnets eller ungdomens behov som styr vad ni gör när ni ses. Vanligtvis träffas ni utanför hemmet några gånger i månaden.

Vem kan bli kontaktperson?

En kontaktperson ska vara beredd att engagera sig i en ung människa och bidra till att hen får en aktivare fritid. Du är öppen och intresserad av hur andra människor har det.

Vilka är barnen?

Det kan finnas många olika orsaker till att ett barn eller en ungdom behöver en kontaktperson. Det kan handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbetet. Men också att barnet kan behöva hjälp att bryta sig loss från en olämplig miljö.

Hur går det till att bli kontaktperson?

Anmäl intresse att bli kontaktperson till kommunen. Efter det gör socialtjänsten en utredning, polis- och socialregister och i kronofogdens register kontrolleras också innan du kan bli kontaktperson.

Som kontaktperson har du:

 • Stöd av erfarna socialsekreterare
 • Ersättning enligt Sveriges Kommuner och Regioners riktlinjer
 • Möjlighet till handledning

- Det finns alltid behov av nya familjehem

Katarina och hennes kollegor utreder nya familjehem och utbildar och stödjer dem i deras uppdrag när ett barn har placerats i familjen. I en intervju berättar hon om sitt arbete.

En liten film om familjehem

På Facebook watch finns en film där en kvinna berättar om hur hon upplever att det är att vara familjehem.

Följ oss på Facebook!

Här finns information när vi har informationsträffar och annat som kan intressera dig som är eller funderar på att bli familjehemsförälder.

Sidan uppdaterad: 2024-05-13

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida