Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Stöd till barn och ungdom

Här finns information om du behöver någon att prata med, är orolig för något eller behöver stöd till arbete och studier.

Vad kan jag få hjälp med?

Till oss kan du ringa och prata om det du tycker är jobbigt. Vi lyssnar och tar dig på allvar. Anledningar kan vara att föräldrar bråkar, har missbruksproblem eller andra problem.

Stödgrupper

Om du har det jobbigt hemma kan du få gå i en stödgrupp. Där kan du få hjälp med att förstå vad du har varit med om så att du kan känna dig lite starkare som person. Du får också möta andra barn som har varit med om liknande upplevelser.

Fenix – samlat stöd

Du som är 13 till 20 år och har problem både hemma och i skolan kan få hjälp hos Fenix.

Fältgruppen

Fältgruppen kan stötta dig som är under 18 år och som behöver råd, stöd och hjälp till förändring. Du träffar dem på dagtid, kvällar och helger på kommunens fritidsgårdar och skolor, eller på stan.

Första linjen

Du som är 6 till 20 år, förälder eller anhörig kan kontakta Första linjen för att få råd, hjälp och behandling.

Hjälp till jobb och studier

Om du är ung vuxen kan du få stöd och hjälp för att klara studier och komma vidare till egen försörjning.

Nexus – hjälp vid missbruk

Nexus vänder sig till dig som är upp till 25 år och har problem med alkohol, andra droger eller spelmissbruk.

Ungdomsmottagningen Druvan

Till ungdomsmottagningen kan du som är 13–23 år vända dig med frågor om kroppen, sex, och mående.

På mottagningen finns barnmorskor, killsjuksköterska, kuratorer och läkare. Alla som jobbar där har tystnadsplikt.

Alla besök på ungdomsmottagningen är gratis.

Viken – boendestöd

Du som är 18–24 år kan få hjälp med boende och med att få vardagen att funka.

Om du inte är nöjd med hjälpen du fått

Du har rätt till god vård och omsorg. Om du vill veta mer om dina rättigheter eller berätta om något som inte fungerar bra i socialtjänsten eller vården så ska du kontakta Barn- och ungdomslinjen.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida