Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Viken – boendestöd

Du som är 18–24 år kan få hjälp med boende och med att få vardagen att funka.

Vad är Viken?

Viken är ett boendestöd för dig som idag har svårt att bo själv. Målet är att du längre fram ska få ett självständigt liv med eget ansvar. Ett självständigt liv innebär att du har eget boende, meningsfull sysselsättning och en fungerande vardag.

Vad kan jag få hjälp med?

  • Att lära dig sköta ditt hem, till exempel tvätta, städa, handla och laga mat.
  • Att få en fungerande vardag och fritid.
  • Vardagsplanering, till exempel att hålla kontakt med socialsekreterare, skola och arbetsförmedling.
  • Att planera din ekonomi.

Hur gör jag för att få hjälp?

Prata med din socialsekreterare om du vill få hjälp av Viken.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida