Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Orosanmälan - barn som far illa

Misstänker du att ett barn i din närhet far illa eller har blivit utsatt för brott? Gör en orosanmälan till oss på familjeavdelningen genom att använda e-tjänsten eller ringa.

Vardagar mellan klockan 08:00 och 16:00 ringer du Familjeavdelningens reception på telefon: 054-540 50 20. Om receptionen är stängd under den tiden kan du ringa kontaktcenter.

Behöver du akut hjälp på kvällar och helger kan du ringa till socialjouren på telefon: 054-540 50 54 eller 054-540 54 14.

Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning ring 112.

Misstanke om att barn far illa eller behöver stöd

Om du misstänker att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan. Det kan vara ett barn i din närhet, släkting eller granne. När det uppstår problem är det viktigt att få rätt hjälp i rätt tid.

Kontakt dagtid på vardagar

Familjeavdelningen 054-540 50 20
Se mer information om tider och alternativ under fliken kontakter här ovanför.

Kontakt kvällar och helger

Socialjouren 054-540 50 54 eller 054-540 54 14

Vid akut oro

Vid akut oro för ett barn eller ungdom ska du inte använda e-tjänsten utan ringa arbetsmarknads- och socialförvaltningen:

  • Dagtid: Familjeavdelningen, 054-540 50 20
  • Kvällar och helger: Socialjouren, 054-540 50 54 eller 054-540 54 14.

Besöks- och postadress

Familjeavdelningen - arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Karlstads kommun
Våxnäsgatan 10, 651 84 Karlstad (Karolinen)

Skicka känslig information till arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Behöver din kommun, region eller organisation skicka meddelanden med känslig information till någon av våra verksamheter kan du använda våra e-tjänster som ett alternativ om din organistion inte har säker e-post.

Vem kan göra en orosanmälan

För att kontakta oss och göra en orosanmälan behöver du inte presentera några "bevis" för att barnet far illa. Det räcker med din känsla av att något inte står rätt till. Socialtjänsten bygger på frivillighet, vilket innebär att familjen kan säga nej till vårt stöd. Det är bara i undantagsfall som det blir fråga om tvångsvård.

Arbetar du med barn och unga så är du enligt lag skyldig att anmäla till socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa. Lagen säger också att enskilda personer, till exempel släktingar och grannar bör göra en anmälan.

Tänk på att om du gör en orosanmälan i din yrkesroll ska du markera i e-tjänsten att du lämnar uppgifterna i tjänsten.

Som privatperson har du möjlighet att lämna uppgifter anonymt. Men då har socialtjänsten inte någon möjlighet att ta kontakt för att komplettera uppgifterna.

Lämnar du dina kontaktuppgifter när du gör en orosanmälan måste socialtjänsten berätta vem som har lämnat uppgifterna, om vårdnadshavaren frågar.

Vad händer när jag gjort en orosanmälan

Vi träffar barnet och familjen för att gå igenom den anmälan som gjorts, det kallas förhandsbedömning. Om den visar att familjen kan behöva stöd startar vi en utredning. Där kan vi behöva ta kontakt med andra personer som är viktiga för barnet och familjen. En utredning ska vara klar inom fyra månader och avslutas då med bedömning och beslut om insatser som familjen kan bli erbjuden.

Barnets behov är grunden för beslutet

Alla beslut fattas utifrån barnets behov. Beslutet kan komma fram till att det behövs stöd i form av:

  • familjearbete i öppen vård
  • kontaktperson eller kontaktfamilj
  • råd och stöd av socialsekreterare
  • familjehem eller institution
  • kontakt med annan myndighet.

Ibland visar utredningen att det inte finns några behov av stödinsatser och att ta emot stöd är frivilligt. Om det finns allvarliga missförhållanden hemma eller skadligt beteende hos ungdomen kan utredningen komma fram till att socialnämnden ska ansöka om vård utifrån lagen om vård av unga , LVU.

Sidan uppdaterad: 2024-04-15

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida