Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Orosanmälan - barn som far illa

Misstänker du att ett barn i din närhet far illa eller har blivit utsatt för brott? Gör en orosanmälan till oss på familjeavdelningen.

Dagtid ringer du Familjeavdelningen på telefon: 054-540 50 20.

Behöver du akut hjälp på kvällar och helger kan du ringa till socialjouren på telefon: 054-540 50 54 eller 054-540 54 14.

Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning ring 112.

Misstanke om att barn far illa eller behöver stöd

Om du misstänker att ett barn far illa ska du göra en orosanmälan. Det kan vara ett barn i din närhet, släkting eller granne. När det uppstår problem är det viktigt att få rätt hjälp i rätt tid.

Kontakt dagtid

Familjeavdelningen 054-540 50 20

Kontakt kvällar och helger

Socialjouren 054-540 50 54 eller 054-540 54 14

Akuta ärenden

Om socialjouren har stängt ska du ringa nödnumret 112

Besöks- och postadress

Familjeavdelningen - arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Karlstads kommun
Våxnäsgatan 10, 651 84 Karlstad (Karolinen)

Vem kan göra en orosanmälan

För att kontakta oss och göra en orosanmälan behöver du inte presentera några "bevis" för att barnet far illa. Det räcker med din känsla av att något inte står rätt till. Socialtjänsten bygger på frivillighet, vilket innebär att familjen kan säga nej till vårt stöd. Det är bara i undantagsfall som det blir fråga om tvångsvård.

Arbetar du med barn och unga så är du enligt lag skyldig att anmäla till socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa. Lagen säger också att enskilda personer, till exempel släktingar och grannar bör göra en anmälan.

Vad händer när jag gjort en orosanmälan

Vi träffar barnet och familjen för att gå igenom den anmälan som gjorts, det kallas förhandsbedömning. Om den visar att familjen kan behöva stöd startar vi en utredning. Där kan vi behöva ta kontakt med andra personer som är viktiga för barnet och familjen. En utredning ska vara klar inom fyra månader och avslutas då med bedömning och beslut om insatser som familjen kan bli erbjuden.

Barnets behov är grunden för beslutet

Alla beslut fattas utifrån barnets behov. Beslutet kan komma fram till att det behövs stöd i form av:

  • familjearbete i öppen vård
  • kontaktperson eller kontaktfamilj
  • råd och stöd av socialsekreterare
  • familjehem eller institution
  • kontakt med annan myndighet.

Ibland visar utredningen att det inte finns några behov av stödinsatser och att ta emot stöd är frivilligt. Om det finns allvarliga missförhållanden hemma eller skadligt beteende hos ungdomen kan utredningen komma fram till att socialnämnden ska ansöka om vård utifrån lagen om vård av unga , LVU.

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?