Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Skicka känslig information till arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun kan inte längre ta emot eller skicka fax. Om din organisation inte har möjlighet att skicka säker e-post, kan du använda våra e-tjänster.

Behöver din kommun, region eller organisation skicka meddelanden med känslig information till socialjouren eller någon av förvaltningens avdelningar ska du använda våra e-tjänster. Alla avdelningar och socialjouren har separata e-tjänster så att den känsliga informationen hamnar hos rätt mottagare. Den som ska överföra information till arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads kommun behöver fylla i namn, e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplats. Filen som skickas måste vara i pdf-format.

Välj länk här under till den verksamhet du vill skicka ett säkert meddelande till och följ instruktionerna för att ladda upp dokumentet.

Sidan uppdaterad: 2024-04-15

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida