Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Faderskap och föräldraskap

Föräldrar som är gifta när de får barn fastställs automatiskt som föräldrar. Är ni inte gifta behöver föräldraskapet fastställas. Det kan göras via Skatteverkets e-tjänst digital föräldraskapsbekräftelse inom 14 dagar från barnets födelse. Det går också att anmäla gemensam vårdnad i Skatteverkets e-tjänst.

Om föräldraskapet inte har fastställt

Har det gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om föräldraskapet inte har bekräftats via e-tjänsten behöver det göras hos socialnämnden istället. Det är socialnämnden i den kommun barnet är folkbokfört vid födseln som ska göra utredningen.

Den som har fött barnet får ett brev från kommunens Kontaktcenter några veckor efter att kommunen fått information från Skatteverket om att föräldraskapet inte är fastställt. Den som fött barnet blir ombedd att ringa Kontaktcenter för att lämna uppgifter om den andre föräldern och boka tid för besök.

Vid besöket ska bekräftelsen undertecknas av båda föräldrarna och bli godkänd av socialnämnden. Efter det får barnet juridiska rättigheter från båda föräldrarna. Till exempel arvsrätt och rätt till den andre förälderns efternamn. När bekräftelsen undertecknas kan föräldrarna också anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Kontaktcenter tar hand om de flesta ärendena om fastställande av föräldraskap. Men om det finns tveksamheter, eller om föräldrarna inte har legitimation eller liknande så tar familjerättsenheten hand om ärendet.

Ibland finns det tveksamheter om vem som är ett barns biologiska förälder och det kan behöva göras en DNA-undersökning. Det är handläggaren på familjerättsenheten som beslutar om det behövs ett DNA-test.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd beskriver vilka regler som gäller vid fastställande av föräldraskap.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida