Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Adoption

Har du frågor om adoption kan du vända dig till familjerättsgruppen. Du når oss via kommunens Kontaktcenter.

Vem får adoptera

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Det finns ingen övre åldersgräns i svensk lag, utan ålder är en faktor i den samlade bedömningen.
  • Du kan adoptera som ensamstående, gift eller sammanboende. Som gift eller sammanboende adopterar du tillsammans med din make, maka eller sambo.

Ansökan om medgivande

  • För att få ansöka om att adoptera ett barn från ett annat land måste du först gå en obligatorisk föräldrautbildning, som i Värmland hålls av Studiefrämjandet. Därefter kan du lämna in en ansökan till familjerätten.
  • Familjerättens uppgift är att utreda om du eller ni som söker är lämpliga att ta emot ett utländskt barn för adoption. I utredningen berättar du om varför du vill adoptera och dina tankar om vad det innebär att adoptera ett barn från ett annat land. I utredningen ska du också berätta om din bakgrund och hur din situation ser ut i dag. En kontroll i social- och polisregister görs och du ska visa läkarintyg om ditt hälsotillstånd.
  • Socialnämndens arbetsutskott fattar beslut med utredningen som grund. Utredningen fungerar också som en presentation av de blivande adoptivföräldrarna i barnets ursprungsland.
  • Om du får ett medgivande för adoption skickar du medgivandeutredningen och beslut till den adoptionsorganisation som du har valt. För närvarande finns tre auktoriserade adoptionsorganisationer, Adoptionscentrum, Barnens vänner samt Barnen framförallt. Ett råd är att du eller ni registrerar er hos en av organisationerna så tidigt som möjligt.

Uppföljning

Efter att barnet kommit till dig eller er i Sverige har familjerätten ett uppföljningsansvar. Det är de regler som landet barnet kommer från som styr hur intensiv och lång uppföljningen ska vara.

Närståendeadoption

Om du vill adoptera din partners barn ska du göra en ansökan hos tingsrätten. Innan tingsrätten tar ett beslut får familjerättsenheten i uppdrag att yttrande sig om adoption är det för barnets bästa.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida