Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta används vid projektering och som kartunderlag till situationsplan vid bygglovsansökan.

När behöver du nybyggnadskartan?

Som regel behöver du nybyggnadskarta vid nybyggnation av bostad eller annan större byggnad. Din bygglovhandläggare kan svara på om du behöver en nybyggnadskarta.

Karlstads kommun accepterar endast nybyggnadskartor framställda av kommunens lantmäteriavdelning.

Vad innehåller nybyggnadskartan?

Nybyggnadskartan innehåller fastighets- och rättighetsgränser, byggnader, inmätta markhöjder, detaljplanebestämmelser, VA-anslutning, höjd på färdig gata vid fastighetsgräns. Den omfattar fastigheten eller området som ska projekteras eller bebyggas och framställs i skala 1:500.

Hur levereras nybyggnadskartan?

Digitalt och utritad på papper.

Vad kostar det?

Nybyggnadskarta inom detaljplan:

Nybyggnadskarta för enbostadshus
FastighetPris
Enbostadshus10 314 kronor
Nybyggnadskarta för övrig byggnation
Fastighetens area (m²)Pris
- 1 99910 314 kronor
2 000 - 4 99917 190 kronor
5 000 - 9 99924 066 kronor
10 000 - 15 00030 942 kronor
> 15 000tidsersättning

Hur beställer jag?

Beställ din nybyggnadskarta via vår e-tjänst. För att beställa behöver du ange vilken fastighetsbeteckning det gäller.

Du kan även beställa genom att kontakta oss via e-post kartservice@karlstad.se eller genom att ringa till oss via kontaktcenter.

Sidan uppdaterad: 2024-01-22

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida