Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta används vid projektering och som kartunderlag till situationsplan vid bygglovsansökan.

När behöver du nybyggnadskartan?

Som regel behöver du nybyggnadskarta vid nybyggnation av bostad eller annan större byggnad. Din bygglovhandläggare kan svara på om du behöver en nybyggnadskarta.

Karlstads kommun accepterar endast nybyggnadskartor framställda av kommunens lantmäteriavdelning.

Vad innehåller nybyggnadskartan?

Nybyggnadskartan innehåller fastighets- och rättighetsgränser, byggnader, inmätta markhöjder, detaljplanebestämmelser, VA-anslutning, höjd på färdig gata vid fastighetsgräns. Den omfattar fastigheten eller området som ska projekteras eller bebyggas och framställs i skala 1:500.

Hur levereras nybyggnadskartan?

Digitalt och utritad på papper.

Vad kostar det?

Nybyggnadskarta inom detaljplan:

Nybyggnadskarta för enbostadshus
FastighetPris
Enbostadshus9 450 kronor
Nybyggnadskarta för övrig byggnation
Fastighetens area (m²)Pris
- 1 9999 450 kronor
2 000 - 4 99915 750 kronor
5 000 - 9 99922 050 kronor
10 000 - 15 00028 350 kronor
> 15 000tidersättning

Hur beställer jag?

Beställ din nybyggnadskarta via vår e-tjänst. För att beställa behöver du ange vilken fastighetsbeteckning det gäller.

Du kan även beställa genom att kontakta oss via e-post kartservice@karlstad.se eller genom att ringa till oss via kontaktcenter.

Taggar för sidan

Lantmäteri och kartor

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

5 Oktober 2023