Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Mätuppdrag

Om du behöver hjälp med att mäta ut en väg, staka ut ett husbygge eller markera en fastighetsgräns kan du vänd dig till oss. Vi utför all sorts mätning på uppdrag av kunder inom både den offentliga som den privata sektorn.

Mätningsservice

Du når oss via kontaktcenter, fråga efter mätningsservice.

Bygg och anläggning

 • Husutstakning
 • Nybyggnadskarta
 • Projekteringsunderlag
 • Byggmätning (grunder, baslinjer, pålutsättning m.m.)
 • Kontrollmätning
 • Sättningskontroll
 • Volym- och arealberäkning
 • Vägutsättning

Mätning och beräkning

 • Avvägning
 • Stomnät (plan och höjd)
 • Koordinattransformationer
 • Flygsignalering
 • Mätning för kartprodukter
 • Utvisning av fastighetsgränser
 • Ledningsmätning (VA, el och fjärrvärme)
 • Inventering av VA-brunnar
 • Lägesbestämning av objekt i GIS-databaser

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?