Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Produkter och tjänster

Vi hjälper dig när du behöver en karta, digital eller papper, eller när du behöver geografisk information som kan kombineras. Vi utför också alla typer av fältmätning, till exempel utsättning av husgrunder och fastighetsgränser.

Grundläggande kartdata

Du hittar grundläggande kartdata som byggnader, fastighetsgränser och vägar i kommunens baskarta. Baskartan används bland annat som underlag till nybyggnadskartor, vid projekteringar och lantmäteriförrättningar.

Kartprodukter

Med våra kartor som underlag tar vi fram olika sorters kartor för tryck eller digitalt. Du kan beställa en egendesignad karta från oss eller köpa en färdig kartprodukt.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta används vid projektering och som kartunderlag till situationsplan vid bygglovsansökan.

Historiska kartor

Är du nyfiken på hur Karlstad såg ut förr i tiden? Här kan du se historiska kartor från 1646 och framåt från vårt arkiv.

Mätuppdrag

Om du behöver hjälp med att mäta ut en väg, staka ut ett husbygge eller markera en fastighetsgräns kan du vänd dig till oss. Vi utför all sorts mätning på uppdrag av kunder inom både den offentliga som den privata sektorn.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?