Produkter och tjänster

Vi hjälper dig när du behöver en karta, digital eller papper, eller när du behöver geografisk information som kan kombineras. Vi utför också alla typer av fältmätning, till exempel utsättning av husgrunder och fastighetsgränser.

Grundläggande kartdata

Du hittar grundläggande kartdata som byggnader, fastighetsgränser och vägar i kommunens baskarta. Baskartan används bland annat som underlag till nybyggnadskartor, vid projekteringar och lantmäteriförrättningar.

Kartprodukter

Med våra kartor som underlag tar vi fram olika sorters kartor för tryck eller digitalt. Du kan beställa en egendesignad karta från oss eller köpa en färdig kartprodukt.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta används vid projektering och som kartunderlag till situationsplan vid bygglovsansökan.

Historiska kartor

Är du nyfiken på hur Karlstad såg ut förr i tiden? Här kan du se historiska kartor från 1646 och framåt från vårt arkiv.

Mätuppdrag

Om du behöver hjälp med att mäta ut en väg, staka ut ett husbygge eller markera en fastighetsgräns kan du vänd dig till oss. Vi utför all sorts mätning på uppdrag av kunder inom både den offentliga som den privata sektorn.

Taggar för sidan

Lantmäteri och kartor

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

7 December 2023