Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Höjdsystem i Karlstad RH2000

År 2013 gick Karlstads kommun över till höjdsystemet RH2000. Observera att på äldre kartor och ritningar är inte höjduppgifterna angivna i det nya höjdsystemet.

Hur stor skillnad blir det på höjdangivelsen?

Omfattande beräkningarna har resulterat i att höjdangivelser i det gamla systemet RH00 Karlstad har justerats med cirka en halvmeter för att få rätt värde i det nu gällande höjdsystemet RH2000.

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}
Kartan visarhur mycket en höjdangivelse i RH00 Karlstad ska höjas för att få rätt värde i höjdsystem RH2000. Olika områden har olika värden.

Ta del av filer om zonindelning

För dig som vill kombinera zonindelningskartan med annan information i någon desktop-, webb-, eller mobilapplikation, finns ett antal filformat som du kan ta del av.

Samtliga data är framtagna i och märkta med plankoordinatsystem SWEREF 99 13 30.

Om din programvara klarar av "on the fly-transformation" kan du kombinera informationen med data som presenteras i andra koordinatsystem.

Du kan ta del av:

Zonindelning innehållande shp-filer

Detta är ett lämpligt alternativ om du vill analysera och beräkna om dina egna höjdsatta data.

Zonindelning som georefererad rasterbild i jpg-format

Detta är ett lämpligt alternativ om du endast vill titta på dina egna data i kombination med zonindelningen.

Zonindelning som KML-fil (för att läsa in i Google Earth)

Zip filen packas upp till en Kml fil som kan läggas till i Google Earth med Arkiv Öppna.

Ta del av filerna

Filerna går att få via kartservice@karlstad.se.

Du som använder höjdinformation måste vara uppmärksam

Kontrollera alltid vilket höjdsystem som dina höjduppgifter är angivna i. Förutom ovan nämnda höjdsystem kan i vissa fall även höjdsystem RH 70 förekomma. Vid minsta osäkerhet bör du kontakta Kontaktcenter på telefonnummer 054-540 00 00.

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?