Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Hälsoskydd som myndighetsutövning

Hälsoskydd är det arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka i sitt hem eller i offentliga lokaler. Miljöförvaltningen arbetar med detta genom att göra tillsyn på bland annat skolor, vårdboenden, bassängbad och tatueringsverksamheter.

Tillsynen innebär att kommunen kontrollerar att miljöbalken följs och att verksamheten inte innebär en olägenhet för människors hälsa och miljö. Miljöförvaltningen har även hand om bostadsrelaterade ärenden som kan handla om klagomål på buller, fukt, mögel, temperatur eller rök från vedeldning eller tobak.

Myndighetsutövning

Miljöavdelningen bedriver tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd. Tillsynen bedrivs på uppdrag av miljönämnden och är en myndighetsutövning. Myndighetsutövning innefattar att informera om rättigheter och skyldigheter enligt aktuella lagar, att ta fram och dokumentera uppgifter som beslut ska grundas på, att fatta beslut och att följa upp besluten.

Läs mer om frågor som rör hälsoskyddet i din bostad under Boendemiljö.

Räddningstjänstens sida om farlig verksamhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?